Klausimas apie Mk. 8, 31 eilutę

Paklausė Ramūnas Lapkričio 5, 2019 Tema: Biblija
Mk. 8, 31 eilutėje Jėzus mokinius moko pasakodamas apie Žmogaus Sūnaus laukiančias kančias. Jėzus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, t.y. suprantu kad yra Tėvo sūnus, o štai šioje eilutėje kalba apie Žmogaus Sūnaus kančias. Kaip čia dabar gaunasi? Mąstau žmonių mintimis?  O mąstymas žmonių mintimis yra šėtoniškos mintys? Kaip mokintis mąstyti Dievo mintimis?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Lapkričio 18, 2019
Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai.
Iz 55,8

Tikėjimas į visagalį Dievą verčia mus sukti visiškai kitokiais keliais – išmokti suvokti, kad Dievas mąsto kitaip, kad Dievo keliai kitokie nei mūsų (plg. Iz 55, 8) ir jo visagalybė irgi kitokia: ji nesireiškia kaip automatinė ar savavališka jėga, bet visada yra paženklinta meilingos ir tėviškos laisvės. Dievas, sukurdamas laisvus kūrinius, dovanodamas jiems laisvę, atsisakė dalies savo galios, palikdamas galios mūsų laisvei.
Popiežius Benediktas XVI, 2013.01.3

Tavo mintys, tai ne mano mintys. Tavo valia slėpininga ir tavo keliai nepakartojami.
Viešpatie, šiandien aš noriu nustebti. Noriu nustebti prieš tavo kelius. Šiandien mano maldoje tebūna tiek daug „Aaaa“... Amen.

Lai šie trys impulsai padeda mąstyti Dievo mintimis.
Užduoti Klausimą

Temos


...