Kaip dera elgtis su artimuoju, kuris nusisuko nuo Katalikų Bažnyčios ir nuo Kristaus?

Paklausė Vytautas Gegužės 2, 2019 Tema: Religija
Vienas artimiausių žmonių, kuris kažkada pastūmėjo mane atsiversti į katalikų tikėjimą ir buvęs aistringu kataliku, palaipsniui vis tolo nuo Katalikų Bažnyčios (vis labiau kaltino Bažnyčios hierarchus esą iškraipiusius autentišką Dievo apreikštą tikėjimą; vos ne eretikus), kol dabar atrado save judaizmo tikėjime kaip noachidų judėjimo, skirto ne žydų tautybės judaizmo išpažinėjams, besilaikantiems Septynių Dievo įsakymų Nojui ir jo palikuonims, sekėju.
 Kai jo paklausiau, ar jis vis dar išpažįsta Kristų, atsakė - ne.
Ar tokį atsakymą galima traktuoti kaip piktžodžiavimą Šventajai Dvasiai? Juk išganymas įmanomas tik per Kristų - „tikruosius Vartus" (per kitur įlenda tik vagys);  „Kelią, Tiesą ir Gyvenimą".  
 Apie Izraelio namus (izraelitų tautą) - Viešpaties vynuogyną - Izaijo knygos „Giesmėje apie vynuogyną" išpranašautas dykvietės likimas, nes tas vynuogynas nevedė vynuogių, o priaugino rūgštuogių.
 Evangelijos pagal Matą pasakojime apie Vynininkus žmogžudžius taip pat be užuolankų užsimenama apie žiaurų pasmerkimą tai tautai, kuri užmušė vynuogyno šeimininko sūnų: „Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių".
 Labai panašu į tai, kad per pastaruosius kelioliką metų šio mano aptariamo žmogaus asmenybėje įvyko akivaizdžių pakitimų (manyčiau, ir psichikoje, deja).
 Ar turėčiau išlikti „tolerantiškas" ir nesikišti į to žmogaus dvasinį gyvenimą, tikėjimo pasirinkimą, o gal turėčiau už jį melstis? O gal jo pasirinkimas nėra toks pražūtingas kaip man atrodo?
 Kaip tokiu atveju elgtis. Juk tai labai artimas žmogus, o ne šiaip draugas.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Birželio 21, 2019
Kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti ir atsakingas už savo pasirinkimus. Gal nevertėtų ieškoti, pagal kokį Biblijos tekstą yra smerktinas to žmogaus poelgis, o tiesiog pasilikti dėkingu jam už pažintą tikėjimą ir melsti jam Dievo malonės ir gailestingumo. Reikėtų jam parodyti, kad esate dėkingas ir ištikimas tikėjimui, į kurį jus atvedė, galima diskutuoti tikėjimo klausimais, bet neturėtumėte jaustis atsakingu, kad vėl sugrįžtų į Katalikų Bažnyčią.
Užduoti Klausimą

Temos


...