Dangus ir mūsų pasikeitimas

Paklausė anonimas Balandžio 19, 2019 Tema: Visi kiti
Laba diena.Man labai svarbu žinoti,kaip mes pasikeisime išėje pas Dieva?Kaip mūsų kūnai bus pakeisti?Ar mums nebereikės savim rūpintis,tai yra savo kūnu?prižiūrėti savęs taip kaip čia žemėje prisižiūrim?Ar galiu būti tikra,kad pakeistas mano kūnas man patiks?taip kaip aš norėčiau,kad būtu?Taip,kaip čia rūpinuosi savo kūnu,norisi,kad ir danguje man patiktu tai,kaip atrodys mano išorė?Ar Dievas supranta mane,ir mano nora gražiai atrodyti?kad pačiai būtu jauku ir gera?Ačiū.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Birželio 10, 2019
Jėzus apie prisikėlimą iš numirusių
Luko 20 skyrius
27 Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: 28 „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. 29 Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. 30 Ją vedė antrasis, 31 paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. 32 Galiausiai mirė ir ta moteris. 33 Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“

34 Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, 35 o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. 36 Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai, bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. 37 O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. 38 Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

39 Tuomet kai kurie Rašto aiškintojai atsiliepė: „Mokytojau, tu gerai išaiškinai!“ 40 Ir daugiau niekas nebedrįso jo klausinėti.
Užduoti Klausimą

Temos


...