Dėl kataliko padėties apibrėžtumo bažnyčios atžvilgiu įvykus santuokai kitų konfesijų šventovėse

Paklausė Įdomu Balandžio 4, 2019 Tema: Santuoka
Man įdomu, jeigu žmogus, kuris yra katalikas (kiek praktikuojantis, ir kiek stiprus jo santykis su Dievu įvertinus tokias aplinkybes - jau kitas klausimas) , yra sudaręs santuoką kito tikėjimo konfesijų šventovėje ( ne krikščioniškų), tai kaip apskritai apibrėžiama tokio asmens padėtis katalikų bažnyčios akivaizdoje? Kad toks asmuo yra nesusituotęs bažnyčios atžvilgiu, tai man aišku. Bet kaip traktuojamas toks žmogus, ar jis jau nebelaikomas kataliku, nežinau, gal yra kažkia speciali terminologija šitai padėčiai apibūdinti bažnytologijoje, bet iš esmės, jeigu žmogus susituokė pagal kitos konfesijos apeigas, tai ar tai nelaikoma kažkokia ,,išdavyste'' tikėjimui, atsižadėjimu ir pan, gal asmuo tampa atsirtas nuo bažnyčios ir pan, ir pan.? Tikėjimo asmuo nėra pakeitęs ir santuokos metu taip pat neprisižadėjęs jokių pareigybių, susijusių su tikėjimo pakeitimu ir viskuo, kas liečia tikėjimą.

Kitas klausimas prie to paties. Jeigu toks asmuo, jis išsiskiria pagal tų konfesijų kažkokias egizstuojančias skyrybines religines apeigas, jeigu tokios iš viso yra, tai ar jis gali tuoktis bažnyčioje, jeigu taip, tai kokiomis aplinkybėmis?

Atsakymai: (2)

Atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 22, 2019
Žmogus, apie kurį aprašėte, būtų laikomas esančiu nepilnoje vienybėje su Katalikų Bažnyčia. Vienybė gali būti pažeista tikėjimo, sakramentų arba bažnytinio pavaldumo srityse, o jos priežastys gali būti atsimetimas, išdavystė, netikėjimas arba dar kas nors. Jei Katalikų Bažnyčioje krikštytas žmogus nori joje sudaryti sakramentinę santuoką, tai santuokos teikėjas ištiria jo padėtį ir nurodo visa, ką reikia pataisyti, kad santuoka taptų įmanoma.
Atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 22, 2019
Toks žmogus būtų apibrėžiamas kaip gyvenantis nepilnoje vienybėje su Katalikų Bažnyčia. Ta vienybė gali būti pažeista tikėjimo, sakramentų arba bažnytinio pavaldumo srityse. Kai Katalikų Bažnyčioje pakrikštytas žmogus nori joje sudaryti sakramentinę santuoką, sakramento teikėjas visada ištiria jo padėtį bei galimybes ir padeda pašalinti kliūtis sudaryti galiojančiai santuokai, kas gali apimti vienybės su Bažnyčia atstatymą.
Užduoti Klausimą

Temos


...