Kodėl neatleidžiamos nuodėmės, jei taisytis nėra galimybės

Paklausė Tema: Išpažintis
Kodėl kartu gyvenantiems civilinėje santuokoje nėra suteikiamas nuodėmių išrišimas, jei kitaip gyventi nėra galimybės (t.y. nėra kito pasirinkimo).
Aš gyvenu su kitu vyru, nes pirmasis vyras psichologiškai smurtavo. Buvo kreiptasi į tribunolą, bet bažnytinė santuoka palikta galioti. Gyventi be intymių santykių negalima, nes suirs šeima. Kaip kviečia bažnyčia gyventi tokiu atveju, nes gyventi be nuodėmių atleidimo ir komunijos per sunku...

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Jei teisingai suprantu, santuoka palikta galioti, nes psichologinis smurtas yra po santuokos esanti priežastis. Santuokos paprastai pripažįstamos negaliojančiomis, kai yra visokios ardančios kliūtys ir priežastys jos sudarymo metu.

Dėl duotos priesaikos, kurią greičiausiai davėte sąmoningai ir laisva valia jūs vis dar esate šia priesaika susaistyta. Kadangi jūsų gyvenime yra kitas žmogus su kuriuo gyvenate kaip žmona, jūs abu laužote duotąją santuokinę priesaiką.

Sakote nėra pasirinkimo. nuskambės "žiauriai", bet jis buvo. Gyventi be vyro. Nesupykite, tai jūsų gyvenimas ir jūs priėmėte sprendimą. Kadangi yra ir vyrų ir moterų, kurie likę našliais/našlėmis, ar išsituokę gyvena be kito asmens, teigiu, kad toks gyvenimas yra įmanomas. Kad Jūs pasirinkote kitaip, niekas jūsų nesmerkia, jums to reikėjo ir jūs tame matote (tikiuosi) prasmę. Bet Bažnyčia ir Jūs negalite pamiršti, kad buvo duota santuokinė priesaika, todėl iš pagarbos Jums ir duotai priesaikai nuodėmių išrišimas neteikiamas dėl nesitaisymo.

Kaip gyventi toliau? Melstis, lankyti bažnyčią sekmadieniais. Mišiose ne tik Komunija maitina mus, bet ir Dievo Žodis, kunigų pamokslai. Gal jūsų parapijoje yra maldos grupė, įsijunkite į ją. Galite jungtis į kokią nors savanorišką veiklą, kaip "Caritas", "Maltos ordinas", "Raudonasis kryžius". Galite daryti gailestingumo darbus, būti atvira, nuoširdi, net gi mylima Dievo. Jis juk žinojo, kad tokia situacija bus jūsų gyvenime, o leidžia gyventi, apskritai jūs gimėte. Taigi, Raimonda, nenuleiskite nosies ir rankų. Tik pažiūrėkite, kiek Jūs dar galite.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...