Kodėl krikščionys nepalaiko LGBTQ+ ?

Paklausė Kodėlčiukas Sausio 21, 2019 Tema: Visi kiti
Kodėl krikščionys blogai nusiteikę prieš homoseksualus? Juk Ieva ir Adomas nebuvo pavyzdys, kaip turi atrodyti dviejų žmonių meilė ir abejoju, ar biblijoje parašyta, kad du tos paties lyties žmonės negali turėti santykių.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Kovo 9, 2019
Kad susidūrėte su kažkokiu krikščionių priešiškumu, tai dar nereiškia, kad krikščionys nepalaiko LGBT.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

Skaistumas ir homoseksualizmas
2357Homoseksualūs santykiai esti tarp vyrų arba moterų, jaučiančių išskirtinį arba vyraujantį lytinį potraukį tos pačios lyties asmenims. Skirtingais amžiais ir skirtingose kultūrose homoseksualizmo formų būta labai įvairių. Jų kilmė psichiniu požiūriu tebėra menkai išaiškinta. Bažnyčios tradicija, pasiremdama Šventuoju Raštu, kuris homoseksualizmą laiko dideliu iškrypimu,103 visada skelbė, kad „homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi“104. Jie prieštarauja prigimtiniam įstatymui – iš lytinio akto atima gyvybės dovaną. 2333Jie nekyla iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumą. Jų niekaip negalima pateisinti.

2358Nemažam būriui vyrų ir moterų būdingos giliai įsišaknijusios homoseksualios tendencijos. Toks objektyviai netvarkingas polinkis daugeliui yra sunkus išmėginimas. Su tokiais žmonėmis reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors netinkamai juos atstumti. Tie asmenys yra pašaukti vykdyti Dievo valią savo gyvenime, o jeigu yra krikščionys, sunkumus, su kuriais gali susidurti dėl savojo polinkio, turi vienyti su Viešpaties kryžiaus auka.

2359Homoseksualūs žmonės pašaukti į skaistumą. 2347Vidinę laisvę ugdančių susitvardymo dorybių, galbūt ir nesavanaudiškos draugystės, taip pat maldos ir sakramentinės malonės padedami, jie gali ir privalo pamažu ir atkakliai siekti krikščioniško tobulumo.
Užduoti Klausimą

Temos


...