Dėl santuokos su silpno tikėjimo žmogumi

Paklausė Darija Sausio 19, 2019 Tema: Santuoka
Garbė Jėzui Kristui
Draugauju su žmogumi, kurį pavadinčiau...hm... praktiškai netikinčiu (turbūt mano standartu būtų galima įvardinti taip)? Vaikinas augo šeimoje, kur mama yra tikinti, praktikuojanti katalikė, pasirūpinusi, kad vaikai gautų 2 įkrikščioninimo sakramentus, o Sutvirtinimą palikusi vaikų apsisprendimui. Tėvas, panašu, ir iki bažnytinės santuokos, ir jau po, mano supratimu, vargu ar tikintis (nors, kartais manau, kad kito žmogaus tikėjmo/netikėjimo vertinimas nėra žmogaus jėgoms). Tačiau, kiek supratau, vaikino senelis buvo tvirtai tikintis ir savo anūką ugdė taip. Panašu, kad nepavyko... Vaikinas sako (na, kaip daugelis) - aš tikiu Dievą, bet Katalikų bažnyčios nelaiko Viešpaties įkurta ir jai nesuteikia ypatingos svarbos (nueina į mišias per šventes). Beto, nepasakytum, kad ieško atsakymų. Jam 25. man 31 (cha cha) Po santuokos, dėl manęs, jis buvo pasiryžęs dalyvauti šv. mišiose kas sekmadienį, tą pasakė savo noru, mano nei prašomas, nei kaip nors spaudžiamas. Porą kartų jau dalyvavome šv. mišiose kartu. Dabar išgyvenam šiokią tokią santykių krizę, ir artėja (labai greitai) laikas, kai teks apsispręsti ar likti kartu, ar pasukti skirtingais keliais. Be kita ko, mudviejų santykiams nepritaria mano vyresnioji sesuo (visą laiką mudvi buvom labai artimos, ji nėra sukūrusi šeimos). Ji sako - nuodėmė tekėti už netikinčio. Kai kada pagrasina, kad mūsų santykiai, man ištekėjus už to vaikino, nutrūks (tai girdėti man skaudu). Nenoriu skaudinti ir jos. Taigi visiškai nebematau sprendimo. Protas sako, kad toks skirtingas požiūris į religiją bus dažnas "kabliukas" santykiuose, bet širdis - na žinote - nenori su tuo sutikti, skaudu ir tiek, vien apie tai pagalvojus: prisirišimas ir simpatija, galų gale - fizinė trauka (vienu metu jį prisileidau kiek per arti) daro savo (gal klaidingai tai priskyriau "širdžiai" turbūt labiau būtų tikę "viduriams" :) ?). Sesers nepalaikymas irgi įneša sąmyšio... Nesugalvoju, kaip šioj situacijoj elgtųsi Jėzus, o koks mano poelgis būtų teisingas Jo akivaizdoje. Jaučiuosi palikta visiškai viena tokio svarbaus sprendimo akivaizdoje, nežinau nešališko ir išmintingo žmogaus, su kuriuo galėčiau pasitarti ir labai bijau suklysti.
Dėkoju už skirtą laiką ir atsakymą.
Telaimina Jus Dievas

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Kovo 22, 2019
Kaip praktika rodo netikintis asmuo ar tai būtų vyras ar moteris patraukia tikintį asmenį savo pusėn. Ir nuodėmė ne tuoktis su netikinčiu, bet pasiduoti netikėjimui. Sesers kategoriškumas nėra išmintingas. Juk ne ti ruošiasi tekėti, o jūs. Sprendimą turite priimti abu. Vaikinas gali išlikti savo įsitikinimuose, bet jei jam netinka ir santuokos sakramento įsipareigojimai, kaip santuokos vientisumas, ištikimybė, atvirumas gyvybei, tuomet bažnyčioje tuoktis neverta. O tik civilinė santuoka jums neleis švęsti sakramentų. Jis negali reikalauti jūsų nepraktikuoti tikėjimo, kaip ir jūs negalite jo reikalauti ir versti praktikuoti tikėjimą. Esminiai dalykai, kuriuos turite aptarti: abipusė pagarba, santuokinis vientisumas, ištikimybė, atvirumas gyvybei. Linkiu Dievo palaimos.
Užduoti Klausimą

Temos


...