malda kalbomis

Paklausė AndriusBrown Lapkričio 29, 2018 Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui,
kuo remdamasi bažnyčia pritaria maldai kalbomis?
Kiek esu bendravęs su tokiais žmonėmis, tai jie sako, kad tos kalbos nesupranta, tik ja kalba. O kai žmogus kalba jam nežinoma kalba yra apsėdimo požymis. Kitas dalykas - kai apaštalai gavo kalbų dovaną, jie suprato tą kalbą, priešingai nei šiuo atveju, o be to tais laikais buvo poreikis skelbt evangeliją. Šiais laikais to nereikia daryti. Trečia - šventoji bažnyčios kalba buvo visada lotynų. Netgi esu iš vieno kunigo girdėjęs, kad a.a. G. Amortas yra sakęs, jog egzorcizmas lotynų kalba yra veiksmingesnis, nes piktasis bijo tos kalbos. O apie maldą kalbomis sakoma, kad ją Dievas geriau išklauso.?. Prašau paaiškinti, kuo remdamasi bažnyčia tai toleruoja ir palaiko, nes kol kas man susidaro įspūdis, kad bažnyčia ne tik pati klysta, bet ir kitus klaidina, kas yra nepriimtina..
Susijęs su atsakymu į klausimą: Užtarimo malda
Užduoti Klausimą

Temos


...