Ar galima melstis šiomis maldomis

Paklausė Irena Spalio 30, 2018 Tema: Malda
GJK,

ar galima melstis maldomis, nurodytomis
https://fsspx.lt/maldos-ir-giesmes/14-ivairios-maldos/15-maldos-uz-mirusius
ir
Šv. Monikos novena, prašant atsivertimo
 Monikos novena (devyndienis)

Brangi šventa Monika, tu kartą buvai gedinti savo sūnaus palaidūno motina. Tavo ištikimybė maldai atvedė tave ir tavo sūnų arčiau Dievo ir dabar tu esi su Juo amžinybėje. Tavo užtarimu ir Dievo malone, tavo sūnus šv. Augustinas tapo didžiai gerbiamas Bažnyčios šventasis. Prašau priimk mano prašymą su tuo pačiu atsidavimu ir atkaklumu, kuriuo tu meldeisi už savo sūnų.
(Čia paminėkite savo intensiją)
Su savo reikmėmis, pergyvenimais ir nerimu tu pasikliovei Dievo gailestingumu ir Jo vedimu. Per liūdesį ir skausmą, tu nuolat pasišvęsdavai Dievui. Melskis už mane, kad galėčiau susijungti su tavo giliu tikėjimu į Dievo gerumą ir gailestingumą.
Be viso to, brangi šventa Monika, melskis už mane, kad aš, kaip tavo sūnus, nusigręžčiau nuo nuodėmės ir tapčiau didžiu (-ia) šventuoju (-ąja) Dievo garbei.
Dėkui už paaiškinimą.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Lapkričio 1, 2018
Šiomis maldomis internetinėje nuorodoje nerekomenduoju melstis, nes tai nėra Katalikų Bažnyčioje naudojamos maldos.

Dėl šv. Monikos novenos. Turite žiūrėti koks šaltinis ją pateikia. Lietuviškose maldaknygėse tokios novenos nėra. Nėra aišku, kas yra šios novenos autorius. Kunigai egzorcistai kviečia naudoti maldynais kurie yra patvirtinti Bažnyčios vyresnybės.
Užduoti Klausimą

Temos


...