Ar moteris gali būti kunige?

Paklausė Jurgis Spalio 13, 2018 Tema: Bažnyčia
Ar moterys gali tapti kunigėmis? Kodėl taip, kodėl ne?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Spalio 31, 2018
Katalikų Bažnyčios Katekizmas

V. Kas gali teikti šį sakramentą?
1575 Kristus išsirinko apaštalus, leido jiems dalyvauti savo misijoje ir valdžioje. Iškeltas Tėvo dešinėn, Jis nepalieka savo kaimenės, bet ją saugo per apaštalus, apgaubdamas savo nuolatine globa, ir tvarko per ganytojus, kurie šiandien yra Jo darbo tęsėjai. Pats Kristus „paskyrė“ vienus būti apaštalais, kitus – ganytojais. Jis ir toliau veikia per vyskupus.

1576 Kadangi Šventimų sakramentas yra apaštališkosios tarnybos sakramentas, tą „dvasinę dovaną“, „apaštališkąją sėklą“ perduoti turi vyskupai, kaip apaštalų įpėdiniai. Galiojamai įšventinti, tai yra paveldėję apaštalų įpėdinystę, vyskupai patys galiojamai teikia galiojančius tris Šventimų sakramento laipsnius.

VI. Kas gali priimti šį sakramentą?
„Galiojamai Šventimus priima tik pakrikštytas vyras (vir).“ Viešpats Jėzus išsirinko vyrus (viros), kad iš jų sudarytų dvylikos Apaštalų kolegiją; taip pat pasielgė ir apaštalai, išsirinkdami bendradarbius, kurie turėjo tęsti jų darbą. Vyskupų kolegija, su kuria kunigus vienija jų kunigystė, sudabartina Dvylikos kolegiją, kol vėl ateis Kristus.Bažnyčia suvokia, kad ją saisto anas paties Viešpaties pasirinkimas. Dėl to moterų šventimai negalimi.
Užduoti Klausimą

Temos


...