Dėl liturginės reformos

Paklausė Kazys Spalio 12, 2018 Tema: Bažnyčia
Garbė Jėzui Kristui. Antrojo Vatikano susirinkimo metu liturginiais klausimais liturginę komisiją konsultavo ir protestantų “kunigai” ir tai nėra paslaptis. Gal galima būtų paaiškinti skirtumą tarp Pauliaus IV Mišių ir protestantų “liturgijos”, nes po apsilankymo liuteronų pamaldose atrodo, kad protestantai padarė didelę įtaką naujom Mišiom. Taip pat būčiau dėkingas, jei patartumėt literatūros apie liturginės reformos chronologiją Lietuvoje.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Spalio 31, 2018
Jau buvo atsakyta į jūsų klausimą kas sudarė liturginę komisiją Vatikano II Susirinkimo metu. Jokių pritestantų ten nebuvo. Lietuvoje liturginė reforma vyko labai lėtai, panašiai nuo 1983 metų kuomet buvo leista išleisti Romos Mišiolą ir skaitinių knygas.
Jūsų nuomonė nebūtinai yra teisinga. Esmė tame, kad protestantiškos bendruomenės jei ir turi Paskutinės Vakarienės prisiminimą tai toli gražu nuo šv. Mišių prasmės ir reikšmės kokia ji yra mums katalikams. Tiesiog liūdna, kad jūsų mintys dėl „teisingų” Mišių paieškų atima daug nervų ir laiko tiesiog garbinti ir šlovinti Jėzų pasiliekantį su mumis Švenčiausiame Sakramente ir Gyvajame Dievo Žodyje. Esu katalikų kunigas kuriuo tapau Šventų Mišių metu. Visos sąmokslo teorijos su pritestantų įtaka tiesiog netiesa. Niekas apie tai seminarijoje nemokė, o juk galėjo mokinti juk privalėjo mus su slaptomis bažnyčios aplinkybėmis supažindinti.
Užduoti Klausimą

Temos


...