Reikalavimai bažnytinei katalikės ir musulmono santuokai: ko reikia, norint gauti Vyskupo dispensą skirtingo kulto Santuokai?

Paklausė anonimas Sausio 1, 2012 Tema: Santuoka
Kokie yra reikalavimai, norint gauti Vyskupo leidimą katalikei ir musulmonui tuoktis Bažnyčioje? Skaitant ankstesnius atsakymus, atrodytų, kad pakanka prašymo klebonui. Bet kiek žinau, yra visokių reikalavimų - pvz., pasižadėti, kad vaikai būtų auklėjami grynai katalikiškai. Bet jei abi pusės yra praktikuojančios, natūralu, kad norės vaiką mokyti abiejų religijų. Žiūrint iš žmogiškos perspektyvos, nematau tame jokios bėdos. Bet kiek teko girdėti, Bažnyčiai tai nepriimtina. Ar galima tikėtis leidimo, išaiškinus savo požiūrį - kad vaikas būtų mokomas abiejų religijų? Ir kad jis nebūtų krikštijamas tol, kol pats sąmoningai nesupras tikėjimo esmės? Priešingu atveju, nors Bažnyčia nedraudžia mišrios santuokos, bet iš karto supriešinami du nuoširdžiai tikintys žmonės. Kokių dar keliama reikalavimų? Ar gavus leidimą, tai reikštų, kad katalikas gauna santuokos sakramentą, o musulmonas tiesiog dalyvauja? Ar galimas palaiminimas (ar kažkas panašaus) taip pat ir mečetėje?
Susijęs su atsakymu į klausimą: Santuoka su musulmonu

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Sausio 18, 2012
Garbė Kristui,

Atleiskit, bet atsakysiu tiesmukai ir galbūt pasirodys kategoriškai.

Norite susikurti asmeninę, patogią sau religiją. Ačiū už atvirumą, bet esate labai naivi ir klystate svarstydama, jog vaikas galės pasirinkti ar net gali būti auklėjamas dviejų religijų dvasia.

Turbūt įsižeistumėte, jei palinkėčiau jūsų vaikui tapti šizofreniku, bet pati tą teigiate.

Dėl santuokos geriausia tartis su klebonu, kur santuoka bus teikiama, taip pat su juo aptarti turimus klausymus. Palinkėčiau neskubėti, geriau susipažinti su musulmoniška pasaulėžiūra ir atsakyti sau į klausymą, ko linkite sau ir būsimam vaikui.

Pagarbiai
Užduoti Klausimą

Temos


...