Vadinamoji pasaulio pabaiga

Paklausė Tema: Visi kiti
Šiandien viešojoje erdvėje išties galime rasti tiek mokslininkų pasisakymų, kurie pagrįsti faktais, tiek kitokio plauko straipsnių apie 2012 metų pabaigą. Galime tikėti, galime ne, tačiau kasdien internete matoma tokio pobūdžio skelbiama informacija mintyse visgi palieka pedsaką, nori žmogus to ar ne... Ko galime tikėtis mes, krikščionys, ir ar išties turėtume nukreipti savo jėgas taip, kaip rašoma straipsnyje http://www.alfa.lt/straipsnis/13412667/Bijodami.maju.ispranasautos.pasaulio.pabaigos.lietuviai.ruosiasi.is.anksto=2011-12-31_08-55/ . Asmeniškai nesiryžtu vertinti - neigti ar tvirtinti - šiame straipsnyje pateikiamos informacijos, nes tiesiog nežinau, ko tikėtis iš tiesų. Kaip tokius pasisakymus (kaip šiame straipsnyje) vertinate Jūs? O gal yra dėl ko nerimauti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Sveiki,

Ačiū už temą. Manau daug svarbiau pasigilinti, ką Kristus kalbėjo apie pasaulio pabaigą, nei pulti į paniką, dėl spekuliacijų pagal Majų kalendoriu.

Atsakydamas pacituosiu evangelistą Matą:

Mt 24

Įžanga

1 Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia priėjo mokiniai, rodydami jam į šventyklos rūmus. 2 O jis pasakė: „Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“. 3 Kai jis atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?

 

Būsimųjų nelaimių pradžia

4 Jėzus jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. 5 Daug kas ateis su mano vardu ir sakys: 'Aš Mesijas!', ir daugelį suklaidins. 6 Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. 7 Bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. 8 Tačiau visa tai – tik kentėjimų pradžia.

9 Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. 10 Daugelis nupuls, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. 11 Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. 12 Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. 13 O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. 14 Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje[i1] paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“.

Taigi, matome tokią seką:

1. Netikri pranašai: guru, mokytojai, žiniuoniai, astrologai, ekstrasensai ir kt.

2. Priešiškumas krikščionims. Štai 2011 metais pasaulyje žuvo dvidešimt šeši Bažnyčios pasiuntinybėje veikę Evangelijos skelbėjai. Tarp jų – aštuoniolika kunigų, keturios seserys vienuolės ir keturi pasauliečiai.

3. Atšalimas atkritimas nuo tikėjimo. Keliems žmonėms Šv. Kalėdos - Jėzaus Kristaus gimimo šventė ir keliems - metas asmeninėms dovanoms?

4. Evangelijos paskelbimas visoms tautoms. Šiais informacijos laikais sunku patikėti, kad dar yra tautų, kurias nepasiekė Evangeliją.

Tad, kaip ir pabaigos ženklai aiškūs, bet nežinome nei dienos, nei valandos ir esame ramūs. Pagrindinis raginimas ataidintis iš evangelijų - būdėkite ir džiūgiai laukime ateisiančio Viešpaties.

Katekizmas apie pasaulio pabaigą.

1001  Kada prisikels? Tikrų tikriausiai „paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 39–40. 44. 54; 11, 24); „pasaulio pabaigoje“578. Iš tiesų prisikėlimas iš numirusių yra glaudžiai susijęs su antruoju Kristaus atėjimu:

Pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje (1 Tes 4, 16).
Prisikėlę su Kristumi

1002  Kaip tiesa, kad Kristus mus prikels „paskutiniąją dieną“, taip tiesa ir tai, kad tam tikru būdu mes jau esame prisikėlę su Kristumi. Šventosios Dvasios dėka krikščionių gyvenimas jau dabar žemėje yra dalyvavimas Kristaus mirtyje ir prisikėlime:

Su Juo palaidoti Krikšte, jūs tikėjimu Jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris Jį prikėlė iš numirusių [...]. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje (Kol 2, 12; 3, 1).

1003  Krikštu suvienyti su Kristumi, tikintieji jau realiai dalyvauja dangiškame prikeltojo Kristaus gyvenime,579 tačiau šis „gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve“ (Kol 3, 3). Dievas mus „prikėlė ir pasodino danguje su Kristumi Jėzumi“ (Ef 2, 6). Maitinami Jo Kūnu Eucharistijoje, mes jau priklausome Kristaus kūnui. Kai prisikelsime paskutiniąją dieną, mes taip pat su Juo pasirodysime šlovingi (plg. Kol 3, 4).

1004  Tos dienos belaukiant, tikinčiojo kūną ir sielą jau yra sukilninęs buvimas „Kristuje“; dėl to reikia gerbti savo, taip pat ir kito kūną, ypač kai jis kenčia:

Kūnas skirtas [...] Viešpačiui, o Viešpats – kūnui. Prikėlęs Viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybe. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? [...] Jūs nebepriklausote patys sau [...]. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu! (1 Kor 6, 13–15. 19–20).
II. Mirti Jėzuje Kristuje
1005  Kad prisikeltume su Kristumi, turime mirti su Kristumi, turime „palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį“580, nes „mus traukia“ (Fil 1, 23) mirtis, kuri atskiria sielą nuo kūno. Su savuoju kūnu ji bus vėl sujungta prisikėlimo dieną.581  
 
Pagarbiai
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...