Ką bažnyčia pripažįsta kataliku?

Paklausė anonimas Gruodžio 10, 2011 Tema: Bažnyčia
Ar katalikų bažnyčia pripažįsta katalikais žmones, kurie gyvena santuokinį gyvenimą nesusituokę, netiki Dievo egzistavimu (iš mano kaimynų tokių dauguma, nors visi švenčia religines šventes), ir kuriems religija apskritai nerūpi? Tiesiog mąstau, kiek pagrįsti tie dažnai girdimi tvirtinimai, kad Lietuvoje apie 70 procentų žmonių katalikai. Jeigu bažnyčia mano turinti tiek narių, tada neišvengiamai pripažįsta anuos katalikais. Tiesiog įdomu, kur čia tiesa.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Gruodžio 28, 2011
Tie 70 % patys apie save sako, kad yra katalikai. Aš galiu sakyt, kad esu valstybinio choro choristas, nors nesu buvęs nė vienoj repeticijoj. Ar aš būčiau iš tiesų to choro narys??

Romos Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodekse parašyta:

Kan. 205 Šioje žemėje pilnoje vienybėje su katalikų Bažnyčia yra tie pakrikštytieji, kurie yra susijungę su Kristumi matomu būdu, būtent, tikėjimo išpažinimo, sakramentų bei bažnytinės valdžios ryšiais.

Taigi tikras katalikas yra tas, kuris yra pakrikštytas, yra bažnytinio (o ne savo susigalvoto) tikėjimo, tą tikėjimą praktikuojantis maldos ir sakramentiniu gyvenimu, sekmadienio šventimu, esantis vienybėje su Bažnyčios ganytojais.
Užduoti Klausimą

Temos


...