Kas yra meile?

Paklausė anonimas Gruodžio 9, 2011 Tema: Visi kiti
Kas tai yra?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Vasario 6, 2012

Sveiki,

gali padėt Šv. Paulius

 

1 Kor 13

Himnas meilei

0  (31 b) Aš trokštu jums nurodyti

dar prakilnesnį kelią:

1 Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,

bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau

žvangantis varis ir skambantys cimbolai.

2 Ir jei turėčiau pranašystės dovaną

ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą;

jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti,

tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.[i1]

3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,

jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti,

bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.

4 [i2]Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;

meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.

5 Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,

nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga,

6 nesidžiaugia neteisybe,

su džiaugsmu pritaria tiesai.

7 Ji visa pakelia, visa tiki,

viskuo viliasi ir visa ištveria.

8 Meilė niekada nesibaigia.

 

Užduoti Klausimą

Temos


...