Kodėl katalikų tikėjimas moko tikėti į Jėzų kaip galutinį pranašą, jeigu pranašytės nei iš tolo kai kurios neišsipildė ?

Paklausė Ieva Balandžio 22, 2018 Tema: Religija
Laba diena,
Noriu paklausti kaip reiktų tiksliau tikėti katalikui, žinant tokius dalykus. 1. Kai kurios biblijos pranašystės neišsipildė. Tarkim -
1. Pirmas palyginimas. Tarkim Izaijo 2 skyriuje buvo išpranašauta:
Taip jis IŠSPRĘS GINČUS TARP TAUTŲ,
nuspręs daugelio žmonių bylas;
jie perkals savo kalavijus į arklus,
o ietis – į geneklį medžiams genėti.
Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą,
nebebus mokomasi kariauti. !!!!!!!!
Tai čia yra pabrėžiama, kad apibendrintai galima teigti, kaip taiką. Net iš tiesų juokinga ir labai diskutuotina ar įmanomą TARP TAUTŲ (reiškiasi visame pasaulyje) padaryti taiką? O ką mes matome istorijoje Šiuo metu tarkim Tarp Izraelio, Irako, Arabijos ir tarp kt. tautų ir tt. VYKSTA KARAS – tai ar karą galime pavadinti taika ??. Jau iš istorijos žinome Kad Izraelio tauta daugybę metų buvo ta vieta net ne žydų, kiek metų toje zonoje vyko karai nesusipratimai. Nebūtinai užsibrėžti tik ties žydais. O apskritai visam pasaulyje kiek karų, kiek nesusipratimų, čia net gi Lietuvoje apie ypač politiką vedant diskusijas tai apie taiką iš viso negalėtų net būti kalbos.

Tai kur šita pranašystė mūsų gyvenime, kada tikėti, kad ji išsipildytų ??????

2.    Antras Palyginimas

 (Jer 23:5): „Tikėkite manimi, – tai VIEŠPATIES žodis, –
ateina metas, kai išauginsiu Dovydui teisią Atžalą.
Kaip karalius jis viešpataus ir sumaniai
vykdys krašte, kas teisinga ir teisu.
6 Jo dienomis Judas bus išgelbėtas,
ir IZRAELIS SAUGIAI GYVENS.

Jau tai pabrėžiau prie pirmo palyginimo, kad dėl taikos neišsipildė ypač Izraelio.  
Ir jau tik tik Naujajame testamente parašyta apie Jėzus stebuklus - aklieji praregi, kurtieji vėl girdi ir tt. Tai jeigu taip tikrai buvo, tai tuomet tikiu kad kažkoks Jėzus buvo tikrai šituos dalykus jo padarytus sunku paaiškinti dėl regėjimo sugrąžinimo ir tt aš paaiškint šito negaliu. Taip pat ir patys krikščionys irgi paaiškinti negali, bet gali pasakyti tik kas parašyta biblijoje be mokslinio įrodymo.
Išvada: dabar ir yra diskusija Ar Jėzus yra tikras pranašas bei tikras mesijas. Nes žydų religijoje Judaizme pabrėžta, kad Mozė nėra galutinis pranašas, tai čia jau logiškiausias paaiškinimas man kodėl, kad galutinio pranašo nebuvo jo reikia dar laukti ir galbūt dėl to pranašystės neišsipildė. Bet katalikų tikėjime mokoma, kad Jėzus yra pilnai yra galutinis pranašas. Tai kaip reiktų susitaikyti iš katalikiškos pozicijos? Jėzus daug ko išmokė gražių dalykų gyvenime, bet tas iš esmės nekeičia fakto, kad senojo testamento pažadai dabartiniam gyvenime nevyksta. Ką galėtumėt pakomentuoti, kodėl senojo testamento pranašystės neišsipildė net ir poto kai Jėzus buvo atėjęs mums tikint tikras pranašas ?????
Ir dar norėčiau, kad pasidalintumėt jeigu pvz vyksta karas tarkim antras pasaulinis ir tt, kodėl karo metu Dievas mūsų visagalis nieko nedaro, kodėl pvz neapgina silpnų žmonių ir tt???

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Balandžio 24, 2018
Gal galėtumėte pateikti katalikišką šaltinį dėl Jėzaus kaip paskutinio pranašo?

Žmonės kariauja, o Dievas turi kištis? Dievas įsikišo. Labai aiškiai. Įsakymas - NEŽUDYK. Kokio dar įsikišimo reikia?
Užduoti Klausimą

Temos


...