Planuojame tuoktis 2019metais ar tiesa, kad privaloma abiems partneriams turėti dermavonių dokumentus?

Paklausė Gintarė Balandžio 18, 2018 Tema: Santuoka

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Balandžio 24, 2018
Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisės kanoną 1065 kan. §1  „Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo“. Jeigu esate šį sakramentą priėmę bet neturite tai įrodančio dokumento, gali būti kad faktas apie jūsų sutvirtinimą perduotas krikšto parapijai, kurios krikšto archyve padarytas įrašas apie tai. Jeigu šio sakramento nesate priėmę, kaip ir ragina Bažnyčios teisė, pasirūpinkite šiam sakramentui pasiruošti ir jį priimti, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo. Detaliau aptarkite su parapijos klebonu, kur planuotumėte priimti Santuokos sakramentą.
Užduoti Klausimą

Temos


...