Kodėl Senojo Testamento Koheleto knyga persmelkta skepsio, jeigu to meto žydai turėjo ypatingai glaudų ir konkretų ryšį su Dievu?

Paklausė Vytautas Kovo 7, 2018 Tema: Religija
Koheleto arba Ekleziasto knyga skleidžia abejones žmogiškos egzistencijos prasme, kupina pesimizmo, netikrumo ir beprasmybės nuojautų, nors tais laikais (III amžiuje pr. Kr.) žydai lyg ir neturėjo pagrindo abejoti, kad juos gano Dievas, nes ne kartą yra patyrę antgamtinių kontaktų su Dievu (nors ir netiesioginių).
 Iš kur tad pas Koheletą tokios skeptiškos nuotaikos?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Birželio 1, 2018
Kaip ir visas Šventasis Raštas, Koheleto knyga polemizuoja su mintimis, kad žemiškoji gerovė gali būti žmogaus prasmės ir laimės tikslu arba pagrindu. Iki mūsų dienų istorija dar daugiau prisipildė Dievo buvimo, pagalbos ir malonės įrodymų, tačiau žmonėse vis tiek labai daug netikėjimo, nusivylimo ir abejonių. Žemiškoji gerovė žmogiškosios būties problemos neišsprendžia - apie tai ir kalba Koheleto knyga.
Užduoti Klausimą

Temos


...