Dievo sūnūs susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai ??

Paklausė Πέτρος Rugsėjo 14, 2017 Tema: Biblija
Kun. Vytautai B., "apkaltinote" :) mane, jog iš konteksto ištraukiau teksto nuotrupas ir panaudojau kaip argumentą diskusijai.

Todėl dabar įdedu visą pastraipą/kontekstą(išbaigtą teksto ištrauką), kad neatrodytų kitaip.

Iš ST, Pr 6:2-4:
"Kai žemėje žmonės pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterys, Dievo sūnūs, žiūrėdami į jas, matė, kokios jos buvo gražios, ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios jiems patiko. Tuomet Viešpats tarė: „Mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tebūna jų dienos šimtas dvidešimt metų“. Tomis dienomis, – kaip ir vėliau, – kai Dievo sūnūs susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai."

Kunige, ar galėtumėte išaiškinti kokie "Dievo SŪNŪS susijungė su žmonių dukterimis"?
Ir kokie "žemėje pasirodė milžinai"?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 22, 2017
Ką konkrečiai reiškia Šventojo Rašto atskiri pasakojimai ir žodžiai, tyrinėja šv. Rašto egzegezės mokslas. Tokių specialistų Lietuvoje šiuo metu nežinau, juo labiau, tyrinėjančių Pradžios knygą. Egzegezė yra labai specifinis mokslas, atskleidžiantis žodžių prasmes teologams. Negalėčiau pasakyti, kokią teologinę mintį grindžia jūsų parinkto teksto išraiška, tačiau atskiri terminai, kaip "Dievo sūnūs" įvairiose Šv. Rašto vietose naudojami skirtingomis prasmėmis, juo labiau žodis "milžinas", kuris gali būti labai sąlygiškai suvokiamas.
Užduoti Klausimą

Temos


...