Ar kančia mus daro panašesniais į V.J.Kristų

Paklausė Povilas Rugsėjo 14, 2017 Tema: Bažnyčia
Sveiki, klauskunigo kunigėliai. Šiandien Šiluvoje  kunigas Paulius kalbėjo, kad kančia žmogui lb prasminga , išganinga. Per kančią tampame panašūs į V.J.Kristų. Teko stebėti  Marcin  Zielinski psichoseansus  bažnyčiose tiems, kurie kenčia skausmus. Daugiausia susiję su stuburu , galva. Gydovas reikalauja Šv. dvasios, kad ji panaikintų žmonėms  skausmus arba net metalinius protezus. Įrodinėja, kad tie protezai dings.
Klausimas: Ar tai neprieštarauja Dievo valiai toks Jo prievartavimas, atėmimas  dvasios augimo žmogui, susitapatinimo su Jėzumi per kančią? Kodėl sveiki  žmonės verčiami dėti rankas ant ligonio?Tai dariusieji sunerimę, kad jie perėmė ligą. Pagerėjimas laikinas visuomet  nelabilios psicikos žmonėms būna net nuo okultistų vedamų analogiškų seansų.
Ar nepažeidžiamos ten dalyvaujančių žmonių asmens teisės su tokia psichotronika?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 22, 2017
Kančia yra vienareikšmiškai blogis, o gėris yra svetimos kančios priėmimas kitų labui, sekant Kristaus pavyzdžiu. Tai gali būti laisvai pasirinkta arba gyvenime tekusi kančia, bet priimama krikščioniška intencija. Kristus pats sutiko kentėti, tačiau žmones gydė, guodė ir kitais būdais iš kančių vadavo. Išgydymo pamaldos Bažnyčioje yra leidžiamos, o kas ir kaip "perlenkia lazdą", įsijautęs į turimas galias, už tai atsakinga Bažnyčia, t.y. vyskupai, kurių teritorijose tos pamaldos vykdomos. Apie abejones ir įtarimus jiems ir reikia pranešti.
Užduoti Klausimą

Temos


...