Ar Šv. Pijaus X brolijos katalikai yra neekskomunikuoti nuo Šventosios Bažnyčios?

Paklausė Šarūnas Liepos 26, 2017 Tema: Bažnyčia
Garbė Jėzui Kristui !
Ar Šv. Pijaus X brolijos katalikai yra neekskomunikuoti nuo Šventosios Bažnyčios? Atrodo, kad jie labai širdingai stengiasi išlaikyti tikrasias tradicijas mūsų BAŽNYČIOJE. Ar sakramentai priimti pas juos yra galiojantys?
ačiū.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 1, 2017
Pijaus X brolija yra Katalikų Bažnyčios dalis, esanti su ja pilnoje vienybėje, taigi, neekskomunikuoti, naudojasi tais pačiais sakramentais, tik truputį skirtingomis apeigomis.
Užduoti Klausimą

Temos


...