Sako, kartojimas yra mokslų motina. O kaip su malda?

Paklausė anonimas Spalio 5, 2011 Tema: Malda
Spalio mėnesį Bažnyčioje – ypatingas dėmesys Rožinio maldai. Ji [technine prasme] remiasi kartojimu. Kokia šio kartojimo prasmė? Kodėl gerai melstis daug kartų kartojant tą patį tekstą? Kaip išvengti tapimo maldos automatu, daugžodžiautoju?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Lapkričio 15, 2011
Daugžodžiautojas yra ne tas, kuris kartoja maldos žodžius, o tas, kuris "kalba, bet nedaro" (Mt 23,3). Taip net ir Viešpaties maldą kalbant, bet nenorint atleisti savo kaltininkams gali tapti daugžodžiautoju, jei tariesi būsias išklausytas dėl žodžių, o ne dėl tikėjimo, meilės ir iš to išplaukiančių darbų. (Žr. iki pabaigos Mt 6,7-15)

O Rožančiaus malda yra būdas apmąstyti Kristaus gyvenimą ir Marijos gyvenimą jame. Jei nesistengsi savo gyvenime būti "tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus" (Fil 2,5), tai ir būsi daugžodžiautojas, net ir jei tik vieną "Sveika, Marija" ar "Tėve mūsų" sukalbėsi...
Užduoti Klausimą

Temos


...