Kaip suprasti: Jn 7, 27-28 ?

Paklausė Tomas Spalio 2, 2011 Tema: Biblija
Kaip paaiškintumėte: Jn  7, 27-28 "Tačiau męs žinome iš kur jis kilęs, o kai ateis Mesijas, niekas nežinos iš kur jis."

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Vasario 4, 2012

Vis tik buvo žinoma, kad Mesijas kils iš Dovydo giminės ir gims Judėjos Betliejuje: "Jis /Erodas/ susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: 'Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį'." (Mt 2,4-6)

Tačiau taip pat buvo tikima, kad prieš Mesijo pasireiškimą kaip Izraelio karaliaus, jis bus pasislėpęs ir pasirodys staiga iš nežinia kur. Plg. Dan 3,17; Mal 3,1; Mt 24,26.27.

Kita vertus jie iš tiesų ir nežino, iš kur Jis, nes Jėzus ne iš Betliejaus ar Nazareto kilęs, bet iš dangaus: "Mano karalystė ne iš šio pasaulio" (Jn 18,36)

 

Užduoti Klausimą

Temos


...