Ar galima pilnai tikėti bažnyčios mokslu?

Paklausė Tomas Spalio 2, 2011 Tema: Bažnyčia
Ar galima pilnai tikėti bažnyčios mokslu?Ar protinga tikėti, kad niekas neiškraipyta?Juk buvę ir popiežių toli, gražu nešventųjų, pvz Aleksandras VI ir kt. Kiek nukrypimų buvę, pvz: kryžiaus karai, indulgencijos, inkvizicijos. Ar protinga pripažinti popiežiaus balsą, sprendimą neginčitynu?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Lapkričio 15, 2011
Popiežiaus neklaidingumo dogma skelbia, kad popiežius neklysta tikėjimo ir moralės dalykuose, kai kalba ex cathedra (kažkur šioje svetainėje jau apie tai išsamiau kalbėta). O šiaip popiežius, kaip žmogus irgi klysta ir yra reikalingas atgailos. Pal. Jonas Paulius II eidavo Išpažinties kas dvi savaites.

Dėl tikėjimo Bažnyčios mokslu. Taip, dogmos, kurios priimtos, jos yra privalomos katalikams tikėti. Žmogus gali ir netikėti Bažnyčios mokslu (kuris yra Kristaus mokslo skelbimas per kartas) - prievartos nėra ir negali būti. Juk pagrindinis mūsų tiesos kriterijus yra mūsų sąžinė. Tačiau žmogus, jei netiki, tegul būna sąžiningas iki galo ir tenevadina savęs kataliku. Juk yra labai geras žodis - "laisvamanis". Aš nežinau, kodėl Lietuvoj 72 proc. save vadinančiais katalikais... Gal jie nežino žodžio "laisvamanis"? Aš netikiu, kad Lietuvoj tiek žmonių, tikinčių Bažnyčios mokslu! Tačiau išsilavinęs padorus žmogus gerbs bet kokį kito žmogaus tikėjimą.

Mes esam laisvi tikėt, ar netikėt. Tačiau netikėdami elgiamės bjauriai, jei vadinamės tikinčiųjų vardu ir juos atstovaujame. Tai yra tiesiog nedora...

O jei pasirinkai tikėt, ką skelbia Bažnyčia, nereiktų taip pat priimt visko aklai, "neperleidus" per save, nepasistengus suprasti to mokslo skelbiamos tiesos. Bažnyčios skelbiamą tiesą katalikas stengiasi pažinti, kad galėtų ja gyventi laisvai. Mums tiesa turi būti sava, o ne primesta. Kiekvienas tikintysis privalo nuolat ieškoti tiesos, augti Dievo pažinime, turėt asmeninį ryšį su Dievu, ugdytį tą ryšį, o ne priimti tikėjimą tarsi "iš antrų rankų". Tada tai bus ne Tavo tikėjimas, o to kunigo, kuris pamokslavo, tos vienuolės, kuri kalbėjo, ar popiežiaus, kuris kažką viešai pasakė ar net parašė kokioj nors enciklikoj, o Tu, nepasistengęs jos suprasti, aklai ją priėmei. Taip ir gyvensi kitų tikėjimu, ir Bažnyčios tikėjimas nebus Tavo... Va, kaip aš tą Bažnyčios mokslą - jos skelbiamą tikėjimą įsavinu, padarau savu?

Nežinau, ar įmanoma suprasti, ką čia norėjau pasakyti :)
Užduoti Klausimą

Temos


...