Dėl Merkinės piramidės: mano patirtis, ką tai reiškia? Ar jūs neigiate ją dėl to, kad ji kelia konkurenciją?

Paklausė Tema: Visi kiti
Į piramidę važiavau su kunigu. Kunigas jau buvo pabuvojęs ten prieš tai keletą kartų ir mane nusivežė (parapijos klebonas). Ilgai netilo kalbos grįžtant apie patirtį, apie įkvėpimą, apie norą melstis ir tarnauti. Bandėme žiūrėti kritiškai, bet, kunigas priminė, jog ir NT buvo įvykis, kuomet norėta drausti gydyti kitus ne Dievo vardu, bet Apaštalas priminė, jog visa, kas daroma gera, yra iš Dievo. Aš nematau Pauliaus darbuose nieko blogo.
Bralgi- tvirtini, jog nieko neišgydė Povilas. Ar tikrai? Mane išgydė, tą kunigą, viena moteris džiaugėsi, kad nebeskauda sąnariai. Išgydė ir dvasiškai ,ir kūniškai. Ne, ne Povilas, o tas pats Jėzus, tik per Povilą.
Man kyla įtarimas, jog Dievui nusibodo verslininkai, vadybininkai, lupikautojai, biurokratai, politikieriai kunigai, ir jis pasirinkto kitą žmogų, ir kitą vietą, kur gali būti daug nuoširdžiau pagarbintas.
Pasakysiu jums paprastu argumentu, o jūs bralgi užsičiaupkite: jeigu tai nėra iš Dievo (Merkinės piramidė) ji sugrius savaime, o jeigu iš Dievo- tegu pabando, kas nors ją sunaikinti.
Jeigu ten aš nuėjau, nuvažiavo mano parapijos klebonas ir buvo Povilas ir visi sukalbėjome Šv.Trejybės pagarbinimą, kam nusižengėme? Tuo, kad nesame prisirišę prie sutanotų turtingų išsimokslinusių žmonių ar prabangių pastatų, su aukų skrynelėmis? Ar jums galbūt tai kelia konkurenciją, nes kitur aukos suplaukia?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

:)

Nieko pikto nepasakiau lygtai...

Gaila, kad Jūsų klebonas taip Jus klaidina, tikrai gaila. Prieš veždamas parapijiečius į tokią "įstaigą" jis tikrai turėtų atsiklausti savo Vyskupo.

Povilas man - joks konkurentas :)))

Jaučiasi Jūsų nenoras atsisakyti idėjos, kad "ten viskas gerai". Na ką gi - matyt ne mano darbas Jus įtikinėti :) Galiu tik dar kartą pakviesti atidžiai peržiūrėti detales, nebandant suvynioti neatitikimų "į vatą".

a) Nėra pas Povilą Jėzaus Kristaus. Ten yra kažkas, ką Povilas vengia įvardyti. Akivaizdu, kad jam taip geriau - daugiau chebros atvažiuoja :) Jis minko savo "apreiškimus" taip kaip jam patogiau - šneka kuo apvaliau ir nekonkrečiau. Bet Jėzaus Kristaus, kuris savuoju Kryžiumi - Kančia ir Prisikėlimu išgelbėjo nusidėjusį žmogų iš nuodėmės ir per Sekmines įsteigė Bažnyčią, pavadindamas ją savo Sužadėtine - to Jėzaus Kristaus ten nėr.

Kryžiaus formos lydinys kuris "gydo" (galiausiai - juk piramidėje "gydo" būtent jis, o ne Jėzus Kristus, nes Jėzui nereikia jokių slapčia apreikštų lydinių) - tai jau kas tik nori, bet ne krikščionybė :)))

b) Jėzui visada labiausiai rūpėjo žmogaus išgelbėjimas iš nuodėmės. Net ir gydydamas Jis pabrėždavo: "Tavo nuodėmės atleistos". Pas Povilą akcentuojama sveikata, o apie nuodėmę jis gudriai nutylli :) Na taip - tikrai šitaip patogiau - daug žmonių taip sako.

Kristus žmogui nepataikauja, sako: "Išpažinsi savo nuodėmę". Povilas pataikauja, sako: "Nereikia viso to". Populiarumo vaikymuisi Povilo metodas geresnis :) Bet kaip jau sakiau - kuris iš tų dviejų Jus išgelbėjo iš nuodėmės? Kristus už Jus paguldė gyvybę, o Povilas viso labo kiršina Jus su Bažnyčia (žiūrėkite - nė iš šio, nė iš to, apšaukėte internete kunigą, kaltinate jį nebūtais dalykais - kam gi to reikia?)...

Pabrėžiu - svarbus yra išgelbėjimas iš nuodėmės, o ne "gydymas".

c) Apie "gydymą" - dar kartą įsiskaitykite į tai ką anksčiau rašiau apie simptomų perkėlimą. Ten nėra jokio gydymo. Tik simptomai užspaudžiami vienoje vietoje, kol vėliau išlenda kitoje.

d) Povilas akivaizdžiai prieštarauja Kristaus ir Bažnyčios mokymui. Eucharistinė duona yra ne kažkokie "Dievo Tėvo paplotėliai", bet tikras Kristaus Kūnas ir Kraujas. Šis sakramentas vyksta paties Kristaus įsteigtu būdu - sudabartinant Jo Paskutiniąją Vakarienę su mokiniais, o ne padedant duoną prie specialaus metalo lydinio kitoje metalinėje konstrukcijoje... Pavadinkite tą konstrukciją nors ir "Paskutinės Vakarienės mene" - nuo to nieks nepasikeis :) Nes vienu atveju viską daro Kristus (Jis netgi Pats Yra toji Duona), o kitu - kažkoks "apreikštas" specialus metalo lydinys.

-x-x-x-

Žinote, Jėzus sakė, kad kiekvieną reiškinį atpažinsime iš jo vaisių - ar jis geras, ar blogas. Ir kaip pirmąjį vaisių Jis pabrėžė vienybę. Jei kažkas skaldo Bažnyčią, tai galima sakyti beveik tikrai, kad tai nėra iš Dievo.

Dabar iš Jūsų komentaro matau suirzimą, kaltinimą, netgi įtarinėjimą, kad man svarbus kažkoks pelnas ar populiarumas :))) Galiausiai aš juk paklausysiu Jūsų patarimo ir užsičiaupsiu. Tik... kaip jau sakiau - jei Jums svarbus Bažnyčios mokymas, tada žinokite, kad pagal jį, Jūsų klebonas suklydo Jus ten nusiveždamas, o Jūs klsytate jį gindama. Povilo piramidėje krikščionybės nė su žiburiu nerasi.

Bet tai sakau ne Jus (ar Jūsų kleboną) smerkdamas, o tiesiog rūpindamasis Jūsų tikėjimu ir Išgelbėjimu. Sutinku, kad kartais patirtys būna stiprios, o kartais - net ir viliojančios. Tačiau atsiminkime, kad Jėzus anaiptol nesakė, jog tikintysis turi būti sveikas :))) Jis sakė, kad tikintysis turi Juo sekti, mylėti savo artimą ir ieškoti Dievo Karalystės :) O visa kita - Jis sakė, - Jums bus pridėta.

Tokiu atveju iškelti sveikatą ar kokią nors kitokią patirtį į pirmą vietą - pavojinga... Kad tik kartais ji netaptų stabu? O po to prie to stabo prisirišus, kad neimtume keikti visko, kas sako, jog klystame... Atsiminkime, kaip Evangelistas rašo apie apaštalus po Atsimainymo įvykio: "Jie nieko nebematė, vien tik Jėzų". Taigi, - nei sveikatos, nei dar kažko, - nieko. Vien tik Jėzų.

-x-x-x-

p.s. šiuo komentaru savo dalyvavimą šioje diskusijoje baigiu :) Manau, kad viską ką galėjau ir privalėjau pasakyti - pasakiau. Toliau - jau Jūsų apsisprendimo bei atsakomybės sritis. Rytoj ryte prisiminsiu Jus per šv. Mišias.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...