sakramentas dievo tėvo bažnyčioje Česukų piramidieje

Paklausė anonimas Rugsėjo 30, 2011 Tema: Visi kiti
Česukų piramidės puslapio skaitiniuose rašo Ž. Povilas:”Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.“

Kas tai per sakramentas, realiai  Merkinės piramidėje senokai dalinamas? Vanduo taip pat. Ši bažnyčia man priimtinesnė, nes pagal Povilą  žmogui nereikia eiti išpažinties pas kunigą. O jei reikia, tai kas kiek laiko? Nuoširdus ačiū! Danutė
Susijęs su atsakymu į klausimą: Dėl širdžių šventovės įsikūrimo Merkinėje

Atsakymų: 1

Atsakė bralgis Spalio 1, 2011

Jei įdėmiai perskaitėte anuos atsakymus ir su jais susijusius tekstus, tada jau suprasite, jog apie jokį "Dievą Tėvą" (krikščioniška prasme) Povilo piramidėje negali būti nė kalbos. O juolab - apie jokius sakramentus.

Tačiau, tačiau, tačiau...

Šiandien yra žmonių, kurie išsiilgę magijos. Jiems reikia, kad "viskas veiktų". Tada jau jiems nerūpi, kas už to "sakramento" stovi, kam jis atveria širdį tą paplotėlį valgydamas, ir su kokia dvasia šituo savo veiksmu susideda.

Katalikų Bažnyčia neturi šventų terminų monopolio. T.y. niekas negali nueiti ir pasakyti Povilui: "nenaudok žodžio 'sakramentas', nes taip klaidini žmones". Juk jis specialiai ir naudoja katalikiškus terminus ir simbolius, kad taip pritrauktų žmones į tą savo metalurginę būdelę :)))

Ar Lietuvos Vyskupai turėtų kažką daryt? Galbūt, o galbūt ir ne...

Nes jei Vyskupai pasakytų: "Nevažiuokit ten, nes tai prieštarauja mūsų tikėjimui", tada garantuotai ten pradėtų plūsti minios žmonių, nes tai būtų "draudžiama" :))) Taigi, ko gero dabar atsakomybė gula ant parapijų klebonų pečių. Bet taip pat, žinoma, ir ant pačių žmonių sąžinių.

Paprasti žmonės gal ir nėra "teologiškai pasikaustę", bet labai dažnai jų intuicija ir sąžinės balsas staigiai įspėja, kad "čia kažkas ne taip". Tada jau paties žmogaus atsakomybė - ar jis išsižada savojo Dievo ir keliauja paskui Povilą, ar vis tik lieka ištikimas Jėzui Kristui :)

Motyvas čia paprastas kaip du-kart-du:

Povilas nė vieno žmogaus dar neišgelbėjo iš nuodėmės. O Jėzus Kristus išgelbėjo visus :) Galima prisivalgyti ne tik metalurginėj būdelėj palaikytų paplotėlių, bet net ir dangiškų migdolų, bet... nuodėmės tai nepanaikins. O tai reiškia, kad ir pagrindinis klausimas: "Kodėl gyvenu čia žemėje? Koks mano tikslas? Ar tikrai viskas baigsis mirtimi?" liks neatsakytas :)

Povilo piramidė panaši į inhaliatorių. Žmogus, pavargęs dvasinėj kovoj, ten randa tai, kas jam atrodo kaip atgaiva. Tačiau visi žinome, kad inhaliatoriai stipriai kenkia širdžiai :)))

Nėra nieko už dyką.

Jėzaus išgelbėjimo kaina - nuoširdumas ir ištikimybė Jam. Povilo siūlomų paplotėlių kaina - priklausomybė ir pririšimas prie metalurginės būdelės, kuris galiausia nieko neišsprendžia, o tik atima laisvę.

-x-x-x-

Jei valgėte šiuos paplotėlius, tada per artimiausią išpažintį turėtumėte tai išpažinti, nes tai - stabmeldystės nuodėmė. Iki tol, kol perskaitėte šį komentarą, Jums tai galėjo būti lengva nuodėmė (nes galbūt nežinojote ar nesupratote ką reiškia toks vaiksmas). Tačiau dabar, kai jau žinote, šio veiksmo kartojimas (jei tai darysite ateityje) katalikybės rėmuose Jums tampa sunkia nuodėme.

Atsiprašau, jei atrodys, kad girežtai pasakiau. Tiesiog... tai - rimti dalykai. Paties Povilo truputėlį gaila, nes jau jaučiasi, kad žmogus tiesiog veikia nebe pats, o "yra vedžiojamas". Tačiau jei mane pasiekianti info yra teisinga, tada ta vieta darosi aiškiai pavojinga dvasine prasme.

Dėkoju už klausimą.

Užduoti Klausimą

Temos


...