Kaip ten su tuo asketizmu?

Paklausė Tema: Visi kiti
Bralgis čia rašė, kad sudėtinga Bažnyčios atstovams atsispirti pinigams ir laiku įvertinti prasščiau gyvenančio žmogaus situaciją (įžūlūs teiginiai). Turtingas vistik Bažnyčiai patrauklesnis, o vargšui juk vistiek niekas nepasikeis, kad iš jo paimsi pilną kainą, jis ar taip, ar taip vargšas. Gailestingumas turi rūpėti tik Dievui, kunigams tai tik "teorija", kurią galima ir pamiršti esant patraukliems finansiniams siūlymams, juk viskas daroma vardan Dievo garbės.
Kristus sakė, kas nori patekti į jo karalystę, turi atsisakyti žemiškų turtų ir sekti paskui jį. Kodėl Bažnyčia nepropaguoja savo veikloje šio asketizmo? Bažnyčios tviska auksu, kunigai nedirba už minimalų atlygį, dabar vyskupai (kaip šiuolaikiniai rinkodarininkai) nustato savo paslaugų kainas, renkamos rinkliavos net laidotuvių metu, kai mirusiojo artimieji jau būna sumokėję nemažą sumelę. Ar nėra taikomi skirtingi moraliniai standartai dvasininkams ir "eiliniams" tikintiesiems? Ar Bažnyčia begali būti moralinis autoritetas tikintiesiems turėdama tiek daug vidinių problemų (asketizmo ignoravimas, pedofilija ir kt.)? Ar ne teisingesnis tiesioginis Dievo ir žmogaus santykis, kuris nėra iškraipomas "sužadėtinės"?
Nors ir tikėdamas Dievu, pradedu manyti, jog už visos bažnyčios istorijos ir Dievo žodžio aiškinimo teslypi žmogiškasis egoizmas, įvardijamas kaip dvasingumas.
Dabartinė Bažnyčia akcentuoja, jog negalima susipatoginti tikėjimo pagal save. Tai arba turime pripažinti ir vadovautis Biblija nuo pirmos iki paskutinės eilutės, o gal ji vis dėlto trukdo mums pilnavertiškai nugyventi žmogiškąjį gyvenimą?

Nemanau, kad jūs publikuosite šias mintis, nes šioje svetainėje atsakinėjama tik į "patogesnius" klausimus. Bet gal galite ką atsakyti asmeniškai, kad patikėčiau, jog šios mano mintys nėra teisingos. Dėl nieko negali būti tikras šiame pasaulyje, nes nieko negali patikrinti.
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kaip bus su turtuoliais?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Ačiū už nuomonę,

sutinku su jumis, jog nesant pavyzdžių (ar jų nenorint matyti) sunku patikėti ir rizikuoti  viską palikus dėl Dangaus Karalystės jaustis kvailio vietoje.

Pavyzdžio nebuvimas -  didžiausias išbandymas, turbūt visais laikais. Bet Jėzus nesakė: sekite žmonėmis, o "sekite paskui mane".

Dėl  lietuvių nenoro aukoti atskiras klausimas. Man tai lakmuso popierėlis apie žmogaus vertybes ir gyvenimo pirmenybes.

Dėl "žmogiškasis egoizmas, įvardijamas kaip dvasingumas", nesupratau argumentų, galime tikrai sutikti šventųjų gyvenimo pavyzdžių, kurie liūdijo heroišką meilę, užtenka žvelgti ir į Jėzaus gyvenimą.

 

Ir turbūt didžiausia įtampa jumyse Dievas padeda ar trukdo "pilnavertiškai nugyventi žmogiškąjį gyvenimą".

Aš manau, kad padeda.

 

Ps. Šioje svetainėje atsakinėjama į pagarbius  ir tikėjimą liečiančius klausimus:)

 

Atsakė
Kad jau paminėjot mano vardą tai pasakysiu ir aš :)

Viena vertus tai išsakytos mintys nelabai panašios į klausimą. Tiesiog gražus (ir kai kur teisingas) esė.

Nežinau kur gyvenate ir kiek kunigų pažįstate. Galiu kalbėti apie save asmeniškai -

tuo ką gaunu - dosniai dalijuosi. Kol kas nesu iš paaukotų pinigų nė cento pasidėjęs į kokią nors santaupų sąskaitą. Remiu studentus, perku priemones grupelių veiklai ir t.t. Netgi neturiu asmeninės kaupiamosios sąskaitos pensijai.

Bet anaiptol nevadinu to asketizmu.

Sutinku, kad Bažnyčia šiandien yra "praturtėjusi", ir kad jai daug kur sunku sekti savo Sužadėtinį. Ir ką? Ar tai reiškia, kad išmesime Bažnyčuią į šiukšliadėžę, atrinksime "stipriuosius" ir tobuluosius ir juos atvesime pas Kristų sakydami: "štai - Tavo kaimenė"?

Kaip sakė Helder'is Camar'a: "Manai, kad Bažnyčios silpnybės paskatins Kristų jos atsisakyti? Palikti Bažnyčią - tai tarsi palikti savo kūną".

Jūs teisingai kalbate. Daug kur teisingus dalykus sakote. Netylėkite. Bet svarbiausia - elkitės pagal savo žodžius - nuosekliai vykdykite tai ką sakote. Taip patrauksite paskui save bendraminčius - žmonės šiandien išsiilgę radikalumo ir aiškumo. Taip pakeisite Bažnyčią, jei jums rūpi jos atsivertimas.

Vien moralizavimas ar prikaišiojimas mažai ką tekeičia...
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...