Kam reikalinga išpažintis?

Paklausė Tema: Išpažintis
Kam reikalinga išpažintis? Ar neužtenka kalbėtis tiesiogiai su Dievu? Kam reikalingas kunigas? Juk jis irgi žmogus toks pats nuodėmingas.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Gal ir užtektų pasikalbėt tiesiogiai su Dievu, tačiau Jėzus atleidimą panoro teikti per Bažbyčią:  "Jėzus vėl tarė: 'Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu'. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: 'Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos'." (Jn 20,21-23).

Mums dažnai būna pagunda turėt 'patogesnį" tikėjimą, "patogesnį" Dievą - ne kaip Viešpatį, o kaip... tarną. Pažinkim Dievo Žodį ir darykim, kaip Dievas nori, o ne kaip mums būtų patogiau. Turėkim tikėjimą ne tam, kad turėtume "kažkokį" tikėjimą, bet tam, kad būtume išganyti - labai svarbu turėti apaštalinį, tikrą tikėjimą, kuris veda į išganymą.

O dėl kunigų nuodėmingumo - jie taip pat eina išpažinties pas kunigą. Nei kunigas, nei popiežius pats sau išrišimo suteikti negali. Pvz. pal. Jonas Paulius II eidavo Išpažinties kas dvi savaites :)

Beje, Jėzus nuodėmingam Petrui (kuris išsygynė Jėzaus, kuris suabejojo Juo, kai ėjo ežero paviršium, kuris nenorėjo leisti Jėzui kentėti, ir net šėtonu buvo pavadintas (žr. Mt 16,23), tačiau turėjo teisingą išpažinimą (žr. Mk 8,29)) patikėjo "dangaus karalystės raktus" (žr. Mt 16,19), jam patikėjo savo kaimenę (žr. Jn 21,15-17). Dievas daro savo darbus per nuodėmingų žmonių Bažnyčią...

Apie Atgailos sakramentą Katalikų Bažnyčios mokymą rasite čia:

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...