Kodėl antrojo pasaulinio karo metu Pijus XII neekskomunikavo (neatskyrė nuo bažnyčios) A.Hitlerio?

Paklausė Tema: Visi kiti
Kodėl antrojo pasaulinio karo metu Pijus XII neekskomunikavo (neatskyrė nuo bažnyčios) A.Hitlerio?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Sveiki,

 Jūsų klausimas- kas būtų, jei būtų.

Manau popiežius tomisaplinkybėmis darė kas buvo geriausia ir tikrai neverta jį kaltinti nebūtais dalykais.

Plačiau apie Pijaus XII veiklą tuo laikotarpiu.

Niujorke veikiantis religijų dialogo fondas „Pave the Way“ paskelbė apie naujai atrastus dokumentus, kurie liudija popiežiaus Pijaus XII palankumą žydams bei bandymus juos gelbėti II Pasaulinio karo metais ir jam pasibaigus. Nauji atradimai tik papildo Pijaus XII bandymus padėti Romos žydams įrodančius istorinius dokumentus, kurie buvo pristatyti 2008 metais rugsėjo mėnesį Romoje vykusiame religijų dialogo fondo „Pave the Way“ kongrese.

Vokiečių istorikas Michael Hesemann Vatikano archyve rado visą pluoštą dokumentų, kurie dar kartą liudija Pijaus XII veiklą žydų tautybės žmonių labui. Šie dokumentai yra skelbiami fondo interneto tinklalapyje. Vienas iš šių dokumentų yra 1943 metų vienuolės dienoraštis, kuriame smulkiai aprašomi iš popiežiaus Pijaus XII gautas nurodymas priimti žydus bei pateikiamas priglaustų „svečių“ sąrašas.

Kitas dokumentas – tai Jungtinių Amerikos Valstijų konsulo Kelne 1939 metų raportas apie „naująjį popiežių“. Amerikos diplomatas stebisi Pijaus XII priešiškumu Hitleriui ir nacistiniam režimui, parama vokiečių vyskupams, kurie priešinosi nacionalsocializmui.

II Pasaulinio karo metais popiežius Pijus XII nusiuntė telegramą tuometiniam Vengrijos regentui Miklosui Horthy, kad nebūtų deportuoti žydai. Manoma, kad taip buvo išgelbėta apie 80 tūkstančių gyvybių. Lygiai taip pat popiežius kreipėsi į Brazilijos valdžią su prašymu įsileisti į šalį 3000 žydų.

Tuo tarpu mons. Giovanni Gerrofino, nunciatūros Haityje sekretoriaus, viename interviu patvirtina, kad du kartus per metus gaudavo šifruotas popiežiaus Pijaus XII telegramas, kurios būdavo persiunčiamos tuometiniam Dominykos respublikos prezidentui generolui Trujillo. Šiose telegramose popiežiaus vadu būdavo prašoma išduoti po 800 vizų žydams. Taip buvo išgelbėta apie 11 tūkstančių žmonių. Be kita ko yra pateikiami įrodymai, kad Vatikanas slapta falsifikavo krikšto pažymėjimus, kad žydai galėtų emigruoti kaip katalikai.

.Vatikano radijas

Atsakė

Manau, kad atsakymas bus gana aiškus, jei pasigilinsime kas yra ekskomunika.

Kažkodėl dabar labai paplitęs ekskomunikos kaip griežčiausios Bažnytinės bausmės sąvoka. Ji nepilna. Nes Bažnyčia visąlaik siekia klystančio savo nario atsivertimo, o ne jo pražūties.

Todėl ekskomuniką reikėtų laikyti paskutiniąja Bažnyčios priemone įspėti nusidėjėlį - maždaug: "jei tu elgiesi šitaip, negali būti šios bendruomenės (t.y. mistinio Kristaus Kūno) - Bažnyčios - nariu". Tačiau to tikslas yra ne nubausti klystantį narį, o padėti jam atsikvošėti :) Panašiai kaip mama isterikuojantį vaiką tiesiog palieka vieną parduotuvėje tarp lentynų, kad jis truputėlį "atauštų".

Kita vertus ekskomunika yra efektyvi tik Bažnyčios nariams. Kokia prasmė atskyrinėti nuo Bažnyčios pvz. ateistą arba dzenbudistą? :) Todėl reikia klausti, ar Hitleris buvo katalikas.

Panašiausia, kad jis buvo paprasčiausias apostatas (asmuo atmetęs krikščionių tikėjimą ir taip išsižadėjęs bendrystės su Bažnyčia) ir vėliau manipuliavęs krikščioniškomis sąvokomis turėdamas politinių sumetimų.

Taigi, jis pats atsiskyrė nuo Bažnyčios. Popiežiui nebebuvo ką ekskomunikuoti :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...