Ar kilnu ir tyra žudyti kitus dėl maisto poreikio, kai yra daugybė augalinių produktų?

Paklausė Ieva Sausio 24, 2016 Tema: Religija
Bet kodėl galime žudyti kitą dėl savo poreikio maistui, kai yra daugybę augalinių produktų, ką Dievas mums irgi sukūrė maistui?
Dekaloge aiškiai parašyta: nežudyti. Kodėl mes išskiriame ką galime žudyti, o ko ne?
Dievas suteikė teisę rinktis, jeigu norime valgykime, bet jis taip pat ir suteikė sąžinės balsą, ar tikrai dora ir kilnu yra ką nors žudyti vardan savo poreikio?
Kiek mes esame tyri jeigu mums kyla drąsa ranka paimti nužudyto, vargingo gyvūno gabalėlį?
Kodėl kitos religijos pasisako prieš gyvūnų mėsą, jog tai teršia mūsų sielą ir nesuteikia galimybės tyrai užsiimti dvasingumu? Skaičiau nemažai straipsnių, kur buvo sakoma, jog rašant Bibliją, kai kurie faktai Jėzaus mokinių buvo neįtraukti į Bibliją vardan žmonių komforto...kalbant apie mėsos valgymą...
Susijęs su atsakymu į klausimą: Ar katalikai neturi būti vegetarai?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 4, 2016

Dėl biblinių argumentų trūkumo vegetarizmo labui ir į Šventojo Rašto kanoną neįtrauktų tekstų galima pasakyti, kad buvo daugybė šventų raštų, tačiau Bažnyčia išrinko, kuriuos galima laiukyti paties Dievop apreikštais. Apie sielos suteršimą maistu galite pasiskaityti Mk 7, 14-23. Ten yra ir tokios eilutės: Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite:15 nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“.

Užduoti Klausimą

Temos


...