ar katalikų Bažnyčia turi popiežių?

Paklausė Kristina Sausio 6, 2016 Tema: Religija
Mane kankina ir skaudina abejonės dėl Šventojo Sosto. Bijau, kad katalikų Bažnyčia neturi popiežiaus. Bergoglio darbai ir pasisakymai dažnai dviprasmiški, atrodo, net ereziški. Kodėl gruodžio pr. Ant Šv. Petro Bazilikos pasirodžiusioje instaliacijoje vietą rado visi gyviai ir žemės kraštai, budistai vienuoliai ir musulmonai skaitantys koraną, bet nerado vietos Kristus? Kodėl popiežius prašo imamo melstis už jį? Kaip galima prašyti piktą dvasią melsti už tave? Kodėl Bergoglio nusilenkia mečetėje, bet nenusilenkė Švenčiausiam Sakramentui, kodėl savo geriausiu draugu vadina Rabiną Skorką, kuris drįsta pareikšti jog laukia Mesijo, o katalikybę laiko nacizmo šaknimis? Kodėl popiežius teigia,kad nereikia konvertuoti kitatikių. Ar ekumenizmas nėra obuoliavimas su velniu? Kaip Paulius II drįso bučiuoti koraną, kai yra pasakyta: neturėk kitų dievų,tik mane vieną?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Sausio 15, 2016
Labai panašius priekaištus Jėzui pareikšdavo amžininkai, o kiti tikintieji abejojo ir kentėjo, kad jis ne toks, koks turėtų būti, net apaštalai. Tie, kurie pasipiktinę Jėzų atmetė, taip ir liko savo tamsuoliško "šventumo" tamsoje, o išdrįsusieji patikėti per amžius dalijasi jo šviesa. Suprantu, kad Jūsų abejonės kyla iš švento užsidegimo, tačiau mūsų tikrąjį tikėjimą išbando ir parodo ištikimybė Bažnyčios mokymui ir vadovavimui.
Užduoti Klausimą

Temos


...