Ar Švenčiausio sakramento garbinimas ne stabmeldystė?

Paklausė Tema: Komunija
Ar Švenčiausio sakramento garbinimas ne stabmeldystė?Juk tai yra materija, bet juk laikoma, kad tai pats Jėzus Kristus.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Tai yra pats gyvas Jėzus, tikras Dievas ir tikras Žmogus, duonos pavidalu.

"Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. (Jn 6,51)

"Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: 'Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!' O Jėzus jiems kalbėjo: 'Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius'. Visa tai jis paskelbė, mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė: 'Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!' Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: 'Jus tai piktina?'" (Jn 6, 52-61)

 "Paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. (Lk 22,19)

Skaitykit Šventąjį Raštą. Ten viskas parašyta. :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...