Ar katalikui pritinka dalyvauti Veiklių žmonių bendrijos susirinkimuose (banketuose)?

Paklausė Kostas Rugsėjo 29, 2015 Tema: Religija
Ar katalikui pritinka dalyvauti Veiklių žmonių bendrijos susirinkimuose (banketuose)?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Spalio 13, 2015
Juk nėra tokio, kuris darytų kažką Jėzaus vardu ir čia pat galėtų apie Jį blogai kalbėti. Kadangi veiklių žmonių bendrija jungia krikščionis iš kitų bažnyčių, linkiu neprarasti nepasiduoti nuomonei, kuri galėtų atitraukti nuo Katalikų bažnyčios. Kaip veiklieji vyrai gieda: "Tebūna meilė tarp mūsų".
Užduoti Klausimą

Temos


...