Ar krikščionis = tikintysis

Paklausė Gintarė Rugpjūčio 25, 2015 Tema: Religija
Sveiki,
šeimoje iškilo ginčas, ar galima save vadinti krikščionimi tik dėl to, kad esi priėmęs krikšto sakramentą. Kūdikystėje vaikas negali pasirinkti, ar nori būti pakrikštytas, tačiau jis vėliau renkasi, kaip gyventi toliau - tikint Dievu ar ne. Jei pakrikštytas žmogus tiki "kažkuo" (visata, likimu, aukštesne jėga), kartais nueina į bažnyčią kaip į šventą nusiraminimo vietą, bet nesiremia Biblija ir nesieja savo tikėjimo su Jėzaus Kristaus mokymu - ar jis vis dar gali įvardinti save kaip krikščionį? Ir jei Dievu nėra tikima, ar tokie dalykai kaip lankymasis mišiose, krikščioniškos maldos prie kapo, vestuvės bažnyčioje, vaiko krikštijimas, nėra savęs ir religinės bendruomenės apgaudinėjimas?
Ačiū už atsakymą.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Simas Maksvytis Rugpjūčio 27, 2015
Per krikštą kiekvienas tampa pilnateisiu Katalikų Bažnyčios nariu - kataliku ir tuo pačiu vadinasi krikščionimi, nes yra Kristaus pateptasis. Bet ar gyvenime jis atitinka krikščioniškas nuostatas, parodo jo kasdienybė ir vertybės. Jeigu tikrosios krikščioniškos nuostatos ir vertybės yra paminamos ir išduodamos, savaime suprantama, kad yra ne tik savosios bendruomenės apgaudinėjimas, bet ir pačios žmogaus sąžinės. Tad kad krikščionis galėtų dėti lygybės ženklą, sakydamas, kad esu tikintysis, iš tiesų reikia labai daug nuveikti, kad tą vardą turėčiau ne tik parapijos Krikšto knygoje, bet ir kasdienybėje.
Užduoti Klausimą

Temos


...