Ar medžioklė yra nuodėmė?

Paklausė anonimas Rugpjūčio 17, 2011 Tema: Nuodėmė
Ar gyvūnų žudymas ne maistui yra nuodėmė?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Rugpjūčio 31, 2011

Tarakonų ir pelių žudymą turbūt pateisinate, taip ir selekcinė medžioklė leidžiama.

Aišku smurtavimas ir brakoneriavimas yra nusikaltimas.

Katekizmas:

2302  Primindamas įsakymą: „Nežudyk“ (Mt 5, 21), Išganytojas reikalauja širdies ramybės ir smerkia mirtino pykčio ir neapykantos nedorumą:

Pyktis yra keršto troškimas. „Trokšti keršto norint bloga žmogui, kurį reikia bausti, neleistina“; tačiau yra girtina reikalauti nuobaudos, „kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotas teisingumas“66. Jei pyktis virsta sąmoningu ir valingu troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimą, jis yra sunkus nusižengimas meilei – sunki nuodėmė. Viešpats pasakė: „Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“ (Mt 5, 22).

2303  Valinga neapykanta yra priešinga meilei. Neapykanta artimui yra nuodėmė, kai žmogus sąmoningai ir valingai nori jam bloga; ji yra sunki nuodėmė, kai sąmoningai ir valingai linkima jam didelės žalos. „O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai...“ (Mt 5, 44–45).

Paklausė anonimas Rugsėjo 20, 2011 Tema: Visi kiti Kaip suprasti įsakymą Nežudyk?
Užduoti Klausimą

Temos


...