Kodėl Bažnyčia nepripažįsta civilinės santuokos, kai tikinti žmona negali deramai dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Komunijos , nes vyras netikintis ir nenori dar kartą tuoktis, jau bažnyčioje, priimti santuokos Sakramento, nors kartu gyvena virš 30 metų ir gyvens iki mirtis išskirs.

Paklausė Marija Gegužės 9, 2014 Tema: Lytiškumas
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kada gyvenimas yra susimetus? Konkreti tiksli riba.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Gegužės 12, 2014
Krikštytiems ir su bažnytine bendruomene vienybėje gyvenantiems žmonėms, kurie teisėje vadinami "tikinčiaisiais", galioja tik sakramentinė santuoka. Pagal Jūsų aprašytas aplinkybes Jūs galėtumėte savo santuoką įteisinti Bažnyčioje ir laisvai bei pilnai praktikuoti sakramentus, gaudama visas iš jų kylančias malones.
Užduoti Klausimą

Temos


...