Kaip manote, ar nuodėmė yra linksmintis su draugais, kurie daro blogą įtaką?

Paklausė anonimas Liepos 25, 2011 Tema: Nuodėmė
Būdamas su jais saikingai vartoju alkoholį ir stengiuosi jiem parodyti savo vertybes, nesikeikiu ir pan. nors jie vistiek elgiasi savaip. Nenoriu nebendrauti su jais, nes jie yra brangūs žmonės. Ką patartumėt?

Atsakymai: (2)

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 26, 2011

Kas kam įtaką padarys... Reikia vengti tikinčiam žmogui ne tik nuodėmės, bet ir nuodėmės progų. Tačiau esame pašaukti ir liudyti savo tikėjimą. Jėzus, susitikęs su raupsuotaisiais pats neužsikrėsdavo raupsais, bet raupsuotieji šio susitikimo būdavo pagydomi...

P.S. Man, apskritai, šioj svetainėj užduodami klausimai iš serijos "ar nuodėmė" rodo tokį... net nežinau, kaip pavadint... norą gal.... sudėliot viską į aiškius stalčiukus, gaut aiškų atsakymą iš kunigo, kuris tarsi ir prisiima atsakomybę. Į tai, kas vadinama nuodėme, įeina daugiau dalykų, nei pats elgesys - ir intencija, ir (ne)pažinimas, ir (ne)laisva valia... Sunku yra internetu atsakyt abstrakčiai - nuodėmė, nenuodėmė. Tikėjimo gyvenimas nėra gyvenimas nurodinėjant kunigams - tai daryk, to nedaryk, tą vėl daryk ir t.t. Reikia siekti Dievo valios pažinimo ir vykdymo savo gyvenime. Kunigas gali tik padėti susiorientuoti, bet ne nurodyti, kokiu keliu vienoj ar kitoj sankryžoj pasukti...

Atsakė Arūnas Simonavičius Liepos 27, 2011
Jei Jums daro blogą įtaką, tai būkite atsargus, nes su draugais paprastai supanašėjama, bet jei Jūs jiems darote gerą įtaką, tai jų neatstumkite.
Užduoti Klausimą

Temos


...