Kodėl vysk. M. Valančius nepaskelbtas palaimintuoju arba šventuoju?

Paklausė anonimas Liepos 15, 2012 Tema: Šventieji
Šiais metais Katalikų Bažnyčia Lietuvoje mini pal. Jurgio Matulaičio metus. Šis a.a. vyskupas yra neeilinė asmenybė, padariusi Bažnyčiai ir Lietuvai daugybę gero – tam nėra abejonių. Tikimės, kad jis greit bus paskelbtas šventuoju.

Tačiau dar vienas Bažnyčiai ir Lietuvai labai svarbus vyskupas nėra paskelbtas nei palaimintuoju, nei šventuoju, nors apie jį niekada neteko nė vieno blogo žodžio skaityti. Šneku, žinoma, apie vysk. M. Valančių. Jo nuopelnai vedant žmones gėrio link XIX amžiuje yra ypatingi.

Kodėl taip yra nutikę, kad jis lyg ir Bažnyčios užmarštyje?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Sausio 14, 2013
Sutinku su Jūsų nuomone apie pastarojo vyskupo nuopelnus mūsų tautai. Pal. vyskupo Jurgio atveju atsirado liudijimų, kurie meldė Dievo pagalbos vyskupo užtarimu, ir įvyko vienas stebuklas, kuris buvo patikrintas ir ištirtas. Todėl buvo pradėta beatifikacijos byla.

Taigi atsakant į Jųsų klausimą reikalinga pamaldumo praktika meldžiant Dievo malonių per vyskupo Motiejaus Valančiaus užtarimą. Apie tokią praktiką man netekę girdėti.
Užduoti Klausimą

Temos


...