Ką daryti tokiose situacijose?

Paklausė Tema: Išpažintis
Garbė Jėzui Kristui,
Nežinau ką daryti tokiose situacijose. Dažniausiai sunkoka pasiruošti išpažintims, sunku skirti pagundą nuo nuodėmės. Tad būna ir taip, kad tik po išpažinties suprantu, kad vienoje ar kitoje situacijoje nuodėmės nebūna arba netgi iš vis netgi nebūnu kurios padarius, o man atrodo, kad jau būna nuodėmė. Tą, ką suprantu, pasakau per sekančią išpažintį. Ilgai nelaukiu, mat po to, kai tą suprantu, sunkoka gyventi, jaučiu sunkumą širdy. Tad išpažinties, būna, einu kas savaitę ar dar dažniau. Ką daryti, kaip pasitikėti Dievu ir pasiruošti geroms išpažintims, mat dažniausiai būna taip, kad atlieku išpažintį, o sekanti, kaip jau vėl einu, būna bloga. Ir ar reikia tą, ką suprantu pasakyti kunigui, per sekančią išpažintį, mat aš visuomet pasakau, nes tik tuomet geriau jaučiuosi.
Komentavo
Per amžius.Amen.
 Dažniausias būdas, kuriuo piktoji dvasia kenkia žmogui, yra gundyti jį blogiui. Šėtonas – melagis ir melo tėvas (plg. Jn 8, 44) – apgaudinėja žmogų savo klasta. Tokiu būdu jis gundė pirmuosius tėvus nusidėti. Norėdamas priversti juos nepaklusti, Šėtonas naudojo įvairias melo formas.
Pradžios knygoje mokoma, kad šėtono mėgstamiausias būdas užpulti žmones yra pasitelkti žmones, kuriais pasitikime. Ieva Adomui buvo toks žmogus, kurį jis mylėjo ir juo pasitikėjo. Todėl jis lengvai priėmė jos paskatinimą nepaklusti Dievui.

Panašiai Šėtonas bandė atkalbėti Jėzų Kristų nuo savo gelbėjimo misijos. Per gerąjį apaštalą Petrą jis bandė įtikinti Jį, kad jis neturėtų eiti nuolankiu ir meilės kupinu kančios ir kryžiaus keliu.
Tai tikrai nėra sąrašas, kurį perbraukiame, kad kažko nepamirštume. Gera išpažintis net ne apie kokį nors psichologinį jausmą. Gera išpažintis – ir nesvarbu, po trijų dienų ar daugelio metų – po kurios ateina nauja pradžia. Kiekviena išpažintis turėtų reikšti naują žmogaus gyvenimo pradžią.
Išpažintis yra  , mąstymo pasikeitimas, gyvenimo pasikeitimas. Atsiprašau už savo silpnybes, klaidas, nuodėmes, prasižengimus, atsiprašau ir noriu pradėti iš naujo. Akivaizdu, kad kai kurių nuodėmių negalime pašalinti iš savo gyvenimo per naktį. Tai ilgas kelias.

Šventasis Pranciškus Salezas sako, kad tobulumas yra nuolatinis inicijavimas. Tad grįšiu prie to, ką sakiau pradžioje, gera išpažintis – ne jausmas, o tai, kad žmogus labai nori pradėti iš naujo. Atsiprašau ir noriu pasitaisyti.
Kiekvienas žmogus turi ruoštis išpažinčiai, tikrindamas savo sąžinę. Jis turėtų pažvelgti į savo gyvenimą ir padėkoti už gerus dalykus, kuriuos pasiekė po paskutinės išpažinties, ir tuo pačiu pažvelgti į didžiausias nesėkmes. Tačiau vienas dalykas dažnai pamirštamas – kad mes privalome išpažinti tik sunkias nuodėmes.

Niekas neprivalo išpažinti lengvų nuodėmių, nors tai rekomenduojama. Kiekviena nuodėmė atleidžiama tobula atgaila. Kai atgailauju, tą akimirką mano nuodėmė atleidžiama, nors sunkių nuodėmių atveju lieka pareiga išpažinti kunigui.

Sunki nuodėmė turi atitikti tris sąlygas – kad žmogus rimtame reikale sąmoningai ir savo noru pažeidžia Dievo įsakymą. Taigi aš žinau , kad tai yra sunki nuodėmė, bet vis tiek tai padarysiu laisvai ir  savo noru . Štai kodėl senieji moralistai sakė, kad sunkią nuodėmę sunku padaryti, nes lengvai gali trūkti vienos iš trijų sąlygų.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...