Ar nuodėmė gyventi neekologiškai

Paklausė Darius Lapkričio 15, 2020 Tema: Nuodėmė
Šiais laikais gyventi 100 proc. ekologiškai tikriausiai neįmanoma. Taigi ir gyvenu daugiau ar mažiau nusižengdamas prieš gamtą. Tada iškyla klausimas, ar tai nuodėmė. Gal būt tai visos žmonijos nuodėmė?
Kada neekologiškas elgesys, gyvenimo būdas tampa nuodėmė, kurią turi išpažinti?
Klausimas gal būt filosofinis, bet mane kankina jisai prieš kiekvieną išpažintį. Esu kunigui per išpažintį pasakęs, kad gyvenau nepakankamai ekologiškai, ir galėjau daugiau padaryti gamtos išsaugojimui. Bet paskui galvoju, ką aš turėjau omeny tai sakydamas, juk tai labai abstaktu.Ir ką man dabar daryti, kaip pasitaisyti ir nebenusidėti. Juk 100 proc. ekologiškai gyventi tikrai negalėsiu.
Komentavo Ghost Lapkričio 24, 2020
Galima tokias nuodėmes išpirkti gerais darbais - pasodinti medį.
Komentavo Orchus Lapkričio 26, 2020
tai žmogaus santykis su šv. Kūrinija. Dažnai net katalikų santykis su šv. Kūrinija yra labiau šėtoniškas, nei krikščioniškas...

Iš Naujojo Testamento:
   
Morkaus 16:15 Jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai...“

Romiečiams 8:
19 Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnūs.
20 Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei, – ne savo noru, bet pavergėjo valia, – su viltimi,
21 kad ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę.
22 Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose.
23 Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios vaisius, – ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo.

Kolosiečiams 1:23 jei tik pasiliekate tikėjime įsitvirtinę bei nepajudinami ir neatsitraukiate nuo Evangelijos vilties, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnu aš, Paulius, tapau.
Komentavo TomasG Sausio 10
Man paaiskinkit prasau pagal kuri punkta Katekizmo gyvenimas neekologiskai yra nuodeme.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Sausio 10
Taigi, būtent, kai norėsite įvardinti, kad tyčia gyvenat neekologiškai, nors žinote, kad taip daryti negalima, tuomet ir darote nuodėmę. Nebūkite ir skrupulingas. Ar deginate padangas? Ar tyčia išvežate į mišką ar palaukę šiukšles, ar sąmoningai nerūšiuojate atliekų, ar pavasarį deginate pernykštę žolę?
Užduoti Klausimą

Temos


...