Jei bažnyčios pastato teisės perleistos ne bažnyčios tikslams ar šis pastatas toliau gali būti laikomas Dievo namais?

Paklausė Ed Rugpjūčio 24 Tema: Bažnyčia
Sovietų sąjungoje nemažai bažnyčių buvo transformuotos į bendros paskirties statinius. Anglijoje šiomis dienomis nemažai buvusių anglikonų bažnyčių parduodamos ir naudojamos kita paskirtimi. Tai sporto salės, barai, laisvalaikio ir pramogų klubai. Sakoma, kad Dievas yra visur, bet kaip elgtis tokiame pastate, kai jis jau nėra bažnyčia. Ar barų veikla ir žmonių lankymasis tokiame pastate jau kaip bare yra nuodėmė? Kas nutinka su pastato dvasine verte, kai bažnyčia parduoda nenaudojamus statinius arba jų netenka okupacijos metu? Ar pastato paskirtis tiesiog pasikeičia, nes tai tik statinys?

Pagonių šventyklos ar šventos vietos neturėjo "galiojimo laiko" ir laikytos šventos amžinai, o kaip yra su okupuotomis, apleistomis, perleistomis ar nugriautomis bažnyčiomis? Ar Dievo namai gali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą?

Koks bažnyčios atstovų požiūris apie tai?
Komentavo Kun. Rugsėjo 18
Bažnytinė teisė nurodo.
Kan. 1210  Šventoje  vietoje  leidžiama  tik  tai,  kas  tarnauja  kulto,  pamaldumo,   religijos   praktikavimui   ir   skatinimui   ir   draudžiamas   bet   koks   svetimas   vietos   šventumui   dalykas,  tačiau  vietos  Ordinaras  atskiru  potvarkiu  gali  leisti kitus panaudojimo būdus, jei tik jie nėra priešingi vietos šventumui.
Kan. 1211 Šventos    vietos    yra    išniekinamos    jei    juose    su    papiktinimu   atliekami   sunkiai   neteisingi   veiksmai,   kurie,  vietos  Ordinaro  nuomone,  yra  tokie  sunkūs  ir  priešingi vietos šventumui, kad nebeleistina juose atlikti kulto,  kol  neteisybė  nebus  atitaisyta  atgailos  apeigomis  pagal liturginių knygų normą.
Kan. 1212  Šventos  vietos  netenka  dedikavimo  ar  palaiminimo,  jei  buvo  sugriauta  didžioji  jų  dalis  arba  kompetentingo  Ordinaro  dekretu  ar  faktiškai  buvo  pastoviai  paskirtos  profaniškam naudojimui. Kan. 1213 Šventose  vietose  bažnytinė  vadovybė  laisvai  naudojasi  savo galiomis ir atlieka pareigas.
Kan. 1222  §  1.  Jei  bažnyčia  jokiu  būdu  negali  būti  pritaikyta  dieviškajam    kultui    ir    jos    neįmanoma    restauruoti,    diecezijos   Vyskupas   gali   ją   perleisti   profaniškam   garbingam panaudojimui.
P.S. mano asmeninė nuomonė,bažnyčios turėtų būti naudojamos  tik Dieviškojo kulto reikmėms.
Komentavo Ed Spalio 13
Ačiū už atsakymą. Su Jūsų nuomone visiškai sutinku.
Užduoti Klausimą

Temos


...