Kas yra krikšto liudininkas?

Paklausė Emilija Liepos 28 Tema: Krikštas
Sveiki, turiu klausimą. Esu kviečiama būti krikšto mama. O krikšto tėčiu - mano vaikinas. Vaiko tėvams bažnyčioje pasakė, kad vaikinas bus liudininku, o kai susituoksim - taps krikšto tėvu automatiškai. Nieko nesuprantu, ką reiškia būti liudininku. O jeigu mes nesusituoktume, vaikas liktų be krikšto tėvo?  Ačiū už atsakymą.
Komentavo Kun. Rugpjūčio 17
Kanonų teisė   KRIKŠTATĖVIAI
Kan. 872   Krikštijamajam,     kiek     tai   įmanoma,     parenkamas     krikštatėvis,     kurio     pareiga     padėti      suaugusiam      krikštijamajam krikščioniškos iniciacijos metu ir atnešti krikštui   krikštijamą kūdikį   drauge   su   jo   tėvais   bei   rūpintis,    kad    pakrikštytasis    gyventų    krikščionišką  gyvenimą, suderinamą su krikštu ir rūpestingai vykdytų su juo susijusias pareigas.
Kan. 873    Leidžiama    kad    būtų    tik    vienas    krikštatėvis    ar    krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu. Kan. 874  §  1.  Būtina,  kad  asmuo,  norintis  tapti  krikštatėviu, atitiktų šias sąlygas: 1o jį būtų  parinkęs  pats  krikštijamasis,  jo  tėvai  ar  juos  atstojantys  asmenys,  arba,  tokių  nesant,  klebonas  arba  krikšto  teikėjas.    Pariktasis  privalo  suvokti  šias  pareigas bei turėti intenciją jas tinkamai vykdyti;   2o būtų  sulaukęs  šešiolikos  metų  amžiaus,  nebent  diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžiaus ribą arba klebonas  ar  sakramento  teikėjas  manytų,  kad,  esant  teisingai priežasčiai, reikia padaryti išimtį;   3o būtų  katalikas,  jau  priėmęs  sutvirtinimą  bei  šventosios  Eucharistijos  sakramentą,  gyvenantis  pagal  tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas;   4o  nebūtų  suvaržytas  kokios  nors  teisėtai  uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;   5o nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. §   2.   Pakrikštytajam,   priklausančiam   nekatalikiškai   bažnytinei   bendruomenei,   leidžiama   būti   tik   krikšto   liudytoju drauge su krikštatėviu kataliku.
Užduoti Klausimą

Temos


...