Pradžios knyga

Paklausė Lina Kovo 29, 2020 Tema: Biblija
Garbė Jėzui Kristui.

Nelabai supratau, kodėl ST Pr 16 1-10 eil. Viešpaties angelas neužstoja besilaukiančios į dykumą pabėgusios Hagaros, kurią jos šeimininkė Sara skriaudžia, bet liepia tarnaitei ir toliau paklusti Saros ,,šiurkščiai rankai''? Juk Hagara nenusikalto, pastodama nuo Abraomo, Sara pati liepė vyrui santykiauti su tarnaite, kad ši išnešiotų palikuonį Abraomui; bet pačios tarnaitės norų niekas nepaisė. Už ką čia baudžiama Hagara? Man jos tiesiog žmogiškai gaila.

Ačiū, kad esate ir padedate išsiaiškinti neaiškumus, kylančius tikėjimo kelionėje.
Komentavo Orchus Kovo 30, 2020
PANIEKA ir PAŠAIPA,- rimti dalykai...
-------------------
Pradžios knyga
<...>
16:4 Jis įėjo pas Hagarą, ir ji pastojo. Hagara pastojusi su panieka ėmė žiūrėti į savo valdovę.
16:5 Tada Saraja tarė Abramui: "Širdgėla, kurią turiu, tegula ant tavęs! Aš pati daviau savo tarnaitę tau į glėbį, tačiau ji, pasijutusi nėščia, su panieka ėmė žiūrėti į mane. Viešpats tebūna teisėjas tarp manęs ir tavęs".
16:6 Abramas tarė Sarajai: "Tavo tarnaitė yra tavo rankose. Elkis su ja, kaip tau patinka". Kai Saraja ėmė ją spausti, ta pabėgo.
<...>
16:9 Viešpaties angelas jai tarė: "Sugrįžk pas savo valdovę ir nusižemink prieš ją.
<...>
21:9 Sara pamatė egiptietės Hagaros sūnų, kurį ta pagimdė Abraomui, besišaipantį iš Izaoko,
21:10 ir tarė Abraomui: "Išvaryk šitą vergę ir jos sūnų! Jis nebus paveldėtojas drauge su mano sūnumi Izaoku".
21:11 Tai labai nepatiko Abraomui dėl jo sūnaus.
21:12 Tačiau Dievas tarė Abraomui: "Nesisielok dėl berniuko ir dėl vergės! Visa, ką Sara tau sako, klausyk jos! Nes iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys.
21:13 Bet ir vergės sūnų padarysiu didele tauta, nes jis yra tavo palikuonis".

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Liepos 28, 2020
Saros veiksmai derinasi su tuometine teisėtvarka. Pagal Nuzi miesto-valstybės įstatymą bevaikė žmona privalėjo leisti šeimos tarnaitei turėti lytinius santykius su vyru, kad duotų šeimai palikuonį. Sara norėdama palikuonio, elgiasi pagal šį huritų įstatymą.

Jūs rašote, kad Hagara nenusikalto. O tai kaip vertinti Hagaros žvilgsnį į Sarą su panieka? Ar gi pati Hagara čia nesusireikšmino?

Viešpaties angelas moko Hagarą klusnumo ir dėl to duoda pažadą padaryti jos "palikuonis taip gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi".
Užduoti Klausimą

Temos


...