Nojaus elgesys

Paklausė Klausimas Kovo 29 Tema: Biblija
Nesuprantu, kodėl Nojus ST Pr 9  18-28 eil. taip rūsčiai iškeikė savo sūnų Kanaaną? Juk jaunuolis, užtikęs tėvą girtą, nuogą gulintį palapinėje, skubėjo jam padėti: pasišaukė brolius, tėvą pridengė rūbu, kad šis neatrodytų nepadoriai, užuot kaip nors pažeminęs ar pasityčiojęs. Skaitydama pagalvojau, kad gal šioje vietoje tarp eilučių glūdi pamokymas, jog alkoholis, ypač vartojamas nesaikingai, sujaukia ir protingiausiam žmogui protą ir šis gali elgtis neprognozuojamai, nuodėmingai. Ar galima būtų suprasti taip?
Komentavo TomasG Birželio 28
Turbūt ne... Vengiama aiškiai komentuoti ar gal nerandama atsakymo dėl šių eilučių. Gal tai būtų susiję su tėvo nuogumu.. o gal tai būtų susiję su tuo, kad sūnus paviešino visiems kas tėvui atsitiko...
Komentavo Magister Sacrorum Birželio 30
Hamo kaltė, dėl kurios prakeiktas jo sūnus Kanaanas, yra ne tik paprastas faktas, kad jis nesugalvojo uždengti savo tėvo, bet visų pirma tai, kad pažeidžiamas tabu seksualumo srityje. Biblijoje kritikuojamas „begėdiškas“ elgesys, kuris taip pat yra „nuogumo stebėjimas“. Tai niekada nėra atsitiktinis gėdingų vietų vaizdas, o sąmoningas noras žvilgtelėti į kitus žmones.Vis dėlto greičiausiai Chamos nuodėmė yra nepagarba tėvui. Chamas nėra jautrus padėdamas tėvui, tačiau iš jo pajuokauja ir giriasi „matąs jo nuogumą“. Atsižvelgiant į jo poelgį, broliai, kurie savo tėvą atidžiai slepia ir neleidžia tėvui toliau girtis, yra kupini pagyrų ir empatijos. Tačiau čia turime išsiaiškinti vieną svarbų dalyką - prakeiktas ne Chamas, o jo sūnus Kanaanas.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Liepos 28
Šis pasakojimas yra sudėtas iš ankstenių šaltinių. Viename Hamas buvo kaltas, o tuo tarpu kitame - Kanaanas. Pasakojimo tikslas buvo pateisinti, kodėl izraeliečiai užėmė Kanaaną ir pavergė kanaaniečius už jų nedoras lytines apeigas religijoje.
Užduoti Klausimą

Temos


...