Ar galiu priimti komunija

Paklausė Rima Vasario 25 Tema: Komunija
Sveiki, esu tikinti į Dievą, bet niekaip negaliu savęs priversti eiti išpažinties ir pasakoti savo nuodėmes kunigui. Visada bažnyčioje išpažįstu savo nuodėmes Dievui, meldžiuosi ir mintimis atgailauju už visas savo nuodėmes. Ar galiu imti švenčiausiaji kai kunigas dalina? Ar tai nuodėmė imti, jei nuodėmes išpažinau ne kunigui klausykloje, o Dievui? Ačiū už atsakymą.
Komentavo Angelė Vasario 29
Sveiki,
neretai būna, kad apie savo gyvenimą kalbasi žmonės su gerai pažįstamu, kitas su svetimu. Manau, kad ne kartą ir jums teko išklausyti kitą žmogų. Prašykite Dievą nuolankumo. Susitarkite, kad ir telefonu, su kokiu kunigu (nematytu, ar žinomu, ar pažįstamu iš matymo) pokalbiui. Net ne išpažinčiai, o pokalbiui apie gyvenimą. Arba susitarkite pokalbiui su kokiu nors Šv. Benedikto (Palendriuose), Kryžių kalno pranciškonu ar kito vienuolyno kunigu, kuris arčiau jūsų gyvenamos vietos. Susėsite dviese kambarėlyje ir ledai lūš. Paskaitykite straipsnių, knygų apie sakramentinę išpažintį. Tik per pokalbį žmogus būna atviras, viską išsikalba, o tą patį pakartoti per išpažintį pradeda trukdyti piktoji dvasia: žmogus pradeda išsisukinėti. O nuodėmes išpažįstame išpažinties metu Dievui. Kunigas tik turi Jėzaus atliktą įgaliojimą Dievo vardu atleisti. "Eik ramybėje, Dievas tavo nuodėmės atleido" - nuostabu išgirsti tokį užtvirtinimą. Geriau paprašykite Dievo malonės, kad prieš šias Šv. Velykas atliktumėte sakramentinę išpažintį. Man kažkada pasakė: "O kai sekantį kartą ateisi po poros savaičių, ar mėnesio..." Laikas taip prailgo, kad sulaukt nebegalėjau.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 28
Teoriškai galima Komuniją priimti apie metus laiko, iki kitos Velykinės išpažinties. Jeigu ji be rimtos priežasties neatliekama, tai jau sunki nuodėmė, kuri atleidžiama tik Susitaikinimo sakramentu, t.y. per sakramentinę išpažintį. Esant sunkiai nuodėmei, Komunijos priimti negalima.
Užduoti Klausimą

Temos


...