Lions ir Rotary organizacijos, ar katalikas gali būti jų nariu. Ar yra kokiu nors dokumentu ar kitaip kaip išsakyta Bažnyčios pozicija šiuo klausimu. Jei galima nuorodą.

Paklausė Kazimieras Vasario 14 Tema: Religija
LIons ir Rotary klubai. Straipsnių yra kad tai Masonų organizacijos. Kažkur nuskaičiau, kad esantiems katalikams jose, galima ekskomuniką. Šalia to yra straipsniai kaip šios organizacijos puikiai bendradarbiauja su vietos Bažnyčiomis, vienuolijomis ir pan. Tai klausimas kaip ten yra pagaliau iš tikrųjų ? Katalikas gali būti jų nariu ar negali ? Bendradarbiauti katalikų organizacijos gali ar negali ? Ar tai tikrai Masonų, o gal tik labdaringos veiklos organizacija?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Vasario 27
Atsakyta.
Užduoti Klausimą

Temos


...