Zmogus tikintis tik kristumi

Paklausė Ruta Balandžio 29, 2019 Tema: Visi kiti
Vienas draugas labai staigiai itikejo ir atrado savo pašaukima, bet labai keista tas, jog jis staigiai atsisake kataliku bažnycios, ir viska sieja tik su Jezu Kristumi, kaip jis viska aiskina atrodo keista, nes pripazysta tik jezaus meile ir t t, ar yra kokia krikščionybes atšaka kuri pagrinde vadovaujasi tik Jezaus kristaus mokymu?
Komentavo Orchus Birželio 23, 2019
vadovaujasi tik Jezaus Kristaus mokymu? Puiku,- o ką Jėzus Kristus sako / moko apie [Dievą] Tėvą? Kitą Švč. Trejybės asmenį – [Šventąją Dvasią] Guodėją? Bažnyčią?

♦ Plg. Jon:
14:16 Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius.
14:17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse.
14:18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais - ateisiu pas jus.
14:19 Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes Aš gyvenu ir jūs gyvensite.
14:20 Tą dieną jūs suprasite, kad Aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir Aš jumyse.
14:21 Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu".

♦ Plg. Mt:
16:16 Tada Simonas Petras atsakė: "Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus".
16:17 Jėzus jam atsakė: "Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.
16:18 Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.
16:19 Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje".

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Birželio 21, 2019
Yra įmanomos įvairiausios krikščionybės atšakos ir jų įvairiausių yra, tačiau atmesdamas Bažnyčios patvirtintas tikėjimo tiesas, krikščionis atsisako vienybės su Bažnyčia ir gali iš viso netekti teisės vadintis kataliku.
Užduoti Klausimą

Temos


...