Ar turėčiau nuvykti namo aplankyti susirgusios mamos ar likti mieste mokytis egzaminams?

Paklausė Gabija Kovo 22, 2019 Tema: Visi kiti
Garbė Jėzui Kristui!


Turiu Jums klausimą, kuris  neduoda man ramybės: esu  II kurso istorijos studentė, ir  man  šiuo metu artėja egzaminai ir  kitos veiklos.   Bet  šiuo metu  , mano mama, gyvenanti  pas savo tėvus,  maždaug 70 km  nuo  Vilniaus , kur  gyvenu  aš,  susirgo.  Ir  aš  nežinau, ką man daryti - ar  važiuoti  pas ją savaitgaliui, ar likti Vilniuje mokytis,  nes labai bijau, kad nespėsiu  visko  pasimokyti. Žinau, kad nelabai gražu taip  mąstyti, ir todėl , nežinau , ką daryti.  Jeigu galite, prašau,  patarkite, ką  daryti šiuo atveju.

Pagarbiai,
Gabija.
Komentavo Πέτρος Balandžio 10, 2019
Vienareikšmiškai - likti mieste ir ruoštis egzaminams.
Komentavo Orchus Balandžio 24, 2019
Cituojama

„Septyni gerieji darbai kūnui :
<...>
6)       Ligonį aplankyti. Tai turi daryti kiekvienas žmogus, neatsižvelgdamas į tai, ar ligonis yra jo giminaitis, jo draugas ar bendraamžis. Lankymas turi vykti tokiu būdu: pirma – nuraminti pokalbiu, širdingai išgyvenant jo nelaimę; antra – stiprinti ligonį, kad jis kantriai pakeltų ligą ir, kad priimtų ją be širdies liūdesio ir nebijodamas, kad širdimi ir lūpomis šlovintų Viešpatį, kad šis būtų  gailestingas, tvirtai tikėti, kad iš didžios meilės bus pasiųstas išgydymas. Taip pat reikia patarti, kad nuolankia ir atgailaujančia širdimi išpažintų nuodėmes ir priimtų Ligonio patepimą. Be to lankantis ligonį pats turi nuolat melsti Dievą ir pavesti ligonį visai Bažnyčiai. Tais atvejais, kai ligonis dėl savo skurdo negali Bažnyčiai paskelbti savo ligos, gailestingo žmogaus pareiga  yra pakviesti kunigą, kad šis atliktų tinkamus patarnavimus. Ir pagaliau reikia prašyti ligonio, kad šis nepultų į prietarus ir nesiimtų tų dalykų, kuriuos draudžia Bažnyčia: neatstatinėtų savo sveikatos raganavimais ir dvasių iššaukimais, nes tokiu atveju žala bus didelė, o išgydymo nebus. Visą savo viltį ligonis privalo sudėti į Gailestingumą ir gydytis tais vaistais, kuriuos paskyrė gydytojai. Toks ligonių lankymas daro mus palaimintais pasaulyje ir danguje. Jei ligonis serga užkrečiama liga, saugodamas savo sveikatą ir gyvybę gailestingas žmogus savo gailestinguosius darbus turi atlikti per tuos žmones, kurie yra tam tinkamai pasiruošę arba laikytis tokių atsargumo priemonių, kurios yra būtinos.“

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 22, 2019
Tai nėra tikėjimo klausimas, į kurį turėtų atsakyti kunigas, tačiau ilgiau galvojant, kartais išsisprendžia savaime: arba mama pasveiksta, arba atostogos ateina.
Užduoti Klausimą

Temos


...