Ar galima priimti Komuniją, po santuokos sakramento išsiskyrus, gyvenant antroje santuokoje?

Paklausė Ana Kovo 2, 2019 Tema: Komunija
Jeigu, po santuokos sakramento sudarymo, pora išsiskyrė ir sudarė antrą civilinę santuoką, jie abu, niekada gyvenime, nebegalės priimti šv. Komunijos?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Kovo 19, 2019
Kol yra gyvas arba gyva bažnytinės santuokos sutuoktinis (-ė), antroje civilinėje santuokoje gyvenantys asmenys negali gauti nuodėmių išrišimo ir Mišiose priimti šv. Komuniją. Jeigu sužinoma apie bažnytinės santuokos sutuoktinio (-ės) mirtį, gyvenantys civilinėje gali planuoti, jei nėra kitokių kliūčių, susituokti bažnyčioje.

Kartais nutinka tokių situacijų, kai dėl nepagydomos ligos (vežys), inslulto,  kažkokios nelaimės, kuri sukėlė grėsmę žmogaus gyvybei, ir pastarasis yra reanimacijoje su sąmone ar be jos. Bažnyčioje tokios situacijos vadinamos "mirties pavojumi". Panašioms situacijoms nutikus, galima kviesti kunigą, kad jis suteiktų ligonių patepimą, nuodėmių atleidimą, jei žmogus yra sąmoningas, tai kad atneštų šv. Komuniją. Be abejo kunigą kviesti reikia, jei žmogus sąmoningas būdamas būtų norėjęs priimti šiuos sakramentus.

Dar viena situacija, kurią gali spręsti parapijos klebonas. Kartais pora, gyvenanti antroje bažnytinėje santuokoje, dėl jiems žinomų priežasčių nustoja gyventi lytinį gyvenimą. Kai taip nutinka derėtų su parapijos klebonu, kad ir prie išpažinties langelio pasitarti dėl galimybės gauti nuodėmių išrišimą.
Užduoti Klausimą

Temos


...