Jėzaus žodžiai:Kas myli savo motiną labiau už mane- nevertas manęs!

Paklausė Jonas Gruodžio 27, 2018 Tema: Dievas
Ir kas myli savo mamą,tėvą,vaiką labiau negu mane- nevertas manęs! Kitur dar griežčiau- jei kas ateina pas mane ir Nelaiko Neapykantoje savo tėvo,motinos,žmonos,vaikų - negali búti mano mokinys!!   
    Ar kunigai,vienuoliai myli Kristų labiau nei savo mamas ?Ir laiko neapykantoje( neapkenčia) savo mamas,nes tik tada gali būti verti savo mokytojo Jėzaus??!
Komentavo Orchus Sausio 5, 2019
Pagal MT 22, 34–40

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“
    Jėzus jam atsakė: „'Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu'. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: 'Mylėk savo artimą, kaip save patį'. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Kovo 6, 2019
Jūsų minimi Jėzaus žodžiai yra skirti ne vien kunigams ir vienuoliams, bet visiems krikščionims - Kristaus sekėjams. Tų žodžių esmė - atsisakyti bet ko, kas trukdo sekti Kristumi, net jei tai būtų artimiausi žmonės. Tuos žodžius palyginkite su tuo, ko moko ir ką reiškia sekti Kristumi: mylėti Dievą, tiesą ir kiekvieną žmogų ir savo gyvybę už tai atiduoti. Tam suvokti reikia šiek tiek pastangų, todėl visada saugiau klausyti Bažnyčios skelbiamo Šventojo Rašto aiškinimo.
Užduoti Klausimą

Temos


...